راهنمایی برای انسان بودن
Published October 31, 2019
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مارک منسون، نویسنده بی رقیب سالهای اخیر دنیای نشر و نویسنده دو عنوان از پرفروشترین آثار نیویورک تایمز، در این پادکست اصول ابتدایی انسان بودن سخن می گوید. بی نهایت دلنشین و کاربردیست.

Available Episodes

2019-10-14
راهنمایی برای انسان بودن
2019-10-31
نه، شما نمی تونید کسی رو تغییر بدید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-14
راهنمایی برای انسان بودن
2019-10-31
نه، شما نمی تونید کسی رو تغییر بدید

Latest Episode