رزونانس
Category Music
Published August 21, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رزونانس پادکستیه درباره‌ی موسیقی. ولی قرار نیست توش آلبومهای روز دنیا رو بررسی کنیم؛ قرار نیست مثل رادیوپیام آهنگایی رو که دوست داریم براتون پلی کنیم. قرار نیست از تاریخ موسیقی حرف بزنیم و تئوری موسیقی یاد بدیم. قرار نیست بشینیم در مورد علایق موسیقاییمون پز بدیم و از نوک بینی به هم نگاه کنیم که این چه آهنگاییه گوش میدی و موسیقی ِ «باکلاس» و «فاخر» به هم معرفی کنیم. ما قراره در مورد جزئیات صداها در موسیقی حرف بزنیم و گوشمون رو به این جزئیات، حساس کنیم تا از موسیقی‌هایی که داریم گوش میدیم، لذت بیشتری ببریم و راحت تر بتونیم پذیرای صداهای متنوع تر باشیم.

Available Episodes

2020-03-30
اپیزود صفر - در پادکست رزونانس از چه حرف می‌زنیم؟
2020-03-30
اپیزود یکم - آهنگساز با چه ترفندی کوکائین را به صاحبش می‌رساند؟
2020-04-02
اپیزود دوم: نظم فریبنده.
2020-04-10
اپیزود دو و نیم: درباره‌ی چالش اپیزود دوم.
2020-04-13
اپیزود سوم - زمزمه، فریاد.
2020-05-04
اپیزود چهارم - قرار است «رَنگ» بشنویم؛ رنگی نشوید!
2020-06-05
اپیزود پنجم - آهنگسازها هم لِگو بازی می‌کنند!
2020-08-16
اپیزود پنج و نیم - درباره چالش اپیزود پنجم.
2020-08-21
اپیزود ششم - جادوی آهنگساز در پس‌زمینه.
2021-05-27
اپیزود هفتم – یین و یانگ!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-30
اپیزود صفر - در پادکست رزونانس از چه حرف می‌زنیم؟
2020-03-30
اپیزود یکم - آهنگساز با چه ترفندی کوکائین را به صاحبش می‌رساند؟
2020-04-02
اپیزود دوم: نظم فریبنده.
2020-04-10
اپیزود دو و نیم: درباره‌ی چالش اپیزود دوم.
2020-04-13
اپیزود سوم - زمزمه، فریاد.
2020-05-04
اپیزود چهارم - قرار است «رَنگ» بشنویم؛ رنگی نشوید!
2020-06-05
اپیزود پنجم - آهنگسازها هم لِگو بازی می‌کنند!
2020-08-16
اپیزود پنج و نیم - درباره چالش اپیزود پنجم.
2020-08-21
اپیزود ششم - جادوی آهنگساز در پس‌زمینه.
2021-05-27
اپیزود هفتم – یین و یانگ!

Latest Episode