رشد تو
Published February 14, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تمرکز اصلی من در این چنل موضوعاتی از قبیل رشد فردی و موفقیت است. شیوه آموزش دیدن من در زندگی آموزش دادن است. با هم یاد بگیریم و با هم رشد کنیم.

Available Episodes

2020-09-02
کرونا یعنی بهترین فرصت برای رشد زندگی
2020-09-06
مهمترین سدی که مانع رسیدن به اهدافمان می شود
2020-09-10
زندگی نامه اسطوره ای ملقب به بروسلی
2020-09-16
زندگی نامه لوییز هی و جملات تاثیرگذارش
2020-09-19
پادکست انگیزشی مثل یک گردباد باشید
2020-09-22
تمرکز بی مورد زندگی ما را نابود می کند
2020-09-27
پادکست تو بهترین هستی
2020-09-29
پادکست ترس و اتفاق افتادن
2020-10-06
پادکست انگیزشی قاتل عزت نفس
2020-10-10
پادکست رهایی از شر قاتل زنجیره ای زمان
2020-10-11
مقدمه
2020-10-13
پادکست نکاتی مهم در زمینه رشد مالی
2020-10-18
خدا میگه لب تر کنید
2020-10-22
پادکست انگیزشی چوب جادو آرزوهای شما
2020-10-29
پادکست مهمترین چرایی زندگی شما
2020-11-01
پادکست عشق به خویشتن
2020-11-03
پادکست اولین قدم و بردار
2020-11-08
پادکست انگیزشی درخت بامبو
2020-11-16
پادکست یک کیسه پول تو را خوشبخت نمی کند
2020-11-24
پادکست قیمت شما چنده؟
2020-12-05
پادکست امید و ناامیدی
2020-12-10
با اهداف ردیاب موفقیت باشید
2020-12-15
موزیک پس زمینه اپیزود 18 پادکست رشد تو
2020-12-17
پادکست 2 مورد مهم در عزت نفس روابط
2021-02-14
رادیوت این باشه موفقی، شکن نکن
2021-04-29
4 موسیقی آرامش بخش پیانو برای ریلکسیشن
2021-04-30
4 موسیقی آرامش بخش پیانو برای ریلکسیشن

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-02
کرونا یعنی بهترین فرصت برای رشد زندگی
2020-09-06
مهمترین سدی که مانع رسیدن به اهدافمان می شود
2020-09-10
زندگی نامه اسطوره ای ملقب به بروسلی
2020-09-16
زندگی نامه لوییز هی و جملات تاثیرگذارش
2020-09-19
پادکست انگیزشی مثل یک گردباد باشید
2020-09-22
تمرکز بی مورد زندگی ما را نابود می کند
2020-09-27
پادکست تو بهترین هستی
2020-09-29
پادکست ترس و اتفاق افتادن
2020-10-06
پادکست انگیزشی قاتل عزت نفس
2020-10-10
پادکست رهایی از شر قاتل زنجیره ای زمان
2020-10-11
مقدمه
2020-10-13
پادکست نکاتی مهم در زمینه رشد مالی
2020-10-18
خدا میگه لب تر کنید
2020-10-22
پادکست انگیزشی چوب جادو آرزوهای شما
2020-10-29
پادکست مهمترین چرایی زندگی شما
2020-11-01
پادکست عشق به خویشتن
2020-11-03
پادکست اولین قدم و بردار
2020-11-08
پادکست انگیزشی درخت بامبو
2020-11-16
پادکست یک کیسه پول تو را خوشبخت نمی کند
2020-11-24
پادکست قیمت شما چنده؟
2020-12-05
پادکست امید و ناامیدی
2020-12-10
با اهداف ردیاب موفقیت باشید
2020-12-15
موزیک پس زمینه اپیزود 18 پادکست رشد تو
2020-12-17
پادکست 2 مورد مهم در عزت نفس روابط
2021-02-14
رادیوت این باشه موفقی، شکن نکن
2021-04-29
4 موسیقی آرامش بخش پیانو برای ریلکسیشن
2021-04-30
4 موسیقی آرامش بخش پیانو برای ریلکسیشن

Latest Episode