رهبران کسب و کار‎
Category Business
Published May 18, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من سارا نظری هستم و این پادکست مشاور صوتی رهبران کسب و کارهای ایرانی خواهد بود. در هر قسمت یکی از دغدغه های رایج مدیران ایرانی را مطرح کرده و به ارایه راهکارهای عملیاتی می پردازیم. به این امید که پاسخ سوالاتی را که در حوزه های گوناگون کسب و کار در ایران دارید، در کنار هم پیدا کنیم

Available Episodes

2021-03-16
شکست غم انگیز کاتلر در ایران‎
2021-05-18
افسانه کاریزما: چرا شنیده نمیشویم؟
2021-07-23
امروز هیچ رهبر کسب و کاری، مسئول مشتریانش نیست

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-16
شکست غم انگیز کاتلر در ایران‎
2021-05-18
افسانه کاریزما: چرا شنیده نمیشویم؟
2021-07-23
امروز هیچ رهبر کسب و کاری، مسئول مشتریانش نیست

Latest Episode