روانشناسی بازار
Category Business
Published October 10, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روانشناسی بازار، پادکستی است برای آشتی دادن کسب و کارها با ناخودآگاه مشتریان. این پادکست مبتنی بر دانش اقتصاد رفتاری است اما نه اکادمیک، بلکه نکات علمی این دانش را برای فعالان کسب و کار به صورت کاربردی بیان میکند. این پادکست تلاش میکند تا کسب و کار شمارا "مغزپسند" کند.

Available Episodes

2020-10-08
مغز چگونه کار میکند؟!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-08
مغز چگونه کار میکند؟!

Latest Episode