روان دان
Published April 9, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من فاطمه اميري، فارغ التحصيل روانشناسي باليني از دانشگاه تهران هستم. حدود ٨ ساله كه در كلينيك ها و مطب هاي مختلف روانشناسي و روانپزشكي كار كردم، سوپرويژن ديده ام و در حال حاضر هم تحت نظر اساتيد اين حوزه، كار باليني انجام ميدهم. مجموعه پادكستهايي كه اينجا ميگذارم صرفا براي اينه كه آموزشي به شما رفقا بدم و اميدوارم خوشتون بياد.

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode