روزمرگی با یلدا
Category Entertainment
Published October 11, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست روزمرگی هارا ذکر میکند گاهی شعر میخوانیم گاهی گپ میزنیم گاهی از مسائل گوناگون سخن میگوییم و در نهایت سرگرمی است برای روزهایی که شادیم و یا غمگینیم اشک ها و لبخند هایمان را با هم به اشتراک میگذاریم

Available Episodes

2020-04-27
معرفی
2020-04-28
گپ با یاسمن
2020-05-08
صداهای شما
2020-05-27
چجوری خودمون باشیم؟
2020-10-11
نظر دادن(1)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-27
معرفی
2020-04-28
گپ با یاسمن
2020-05-08
صداهای شما
2020-05-27
چجوری خودمون باشیم؟
2020-10-11
نظر دادن(1)

Latest Episode