رژیم لاغری سالم | Fitosalem | فیت و سالم
Published January 19, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نکات علمی و اصولی تغذیه و سلامت رو می گیم

Available Episodes

2020-10-04
چرا باید نحوه تغذیه ام رو تغییر بدم؟
2020-10-06
Diet types-Fitosalem.com
2020-10-08
چرا رژیم کالری شماری مناسب نیست؟
2020-10-10
کالری چیست
2020-10-11
بهترین رژِیم لاغری چیه؟
2020-11-22
متابولیسم چیست؟ و چه نقشی در کاهش وزن دارد؟
2020-11-26
نقش چربی در بدن
2020-12-04
رژیم کیتوژنیک چیست؟
2020-12-30
مقاومت به انسولین چیه؟
2021-01-01
چرا نگران کلسترول بالا نباشیم؟
2021-01-08
علت کلسترول بالا در رژیم کتوژنیک
2021-01-19
رابطه انسولین و چاقی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-04
چرا باید نحوه تغذیه ام رو تغییر بدم؟
2020-10-06
Diet types-Fitosalem.com
2020-10-08
چرا رژیم کالری شماری مناسب نیست؟
2020-10-10
کالری چیست
2020-10-11
بهترین رژِیم لاغری چیه؟
2020-11-22
متابولیسم چیست؟ و چه نقشی در کاهش وزن دارد؟
2020-11-26
نقش چربی در بدن
2020-12-04
رژیم کیتوژنیک چیست؟
2020-12-30
مقاومت به انسولین چیه؟
2021-01-01
چرا نگران کلسترول بالا نباشیم؟
2021-01-08
علت کلسترول بالا در رژیم کتوژنیک
2021-01-19
رابطه انسولین و چاقی

Latest Episode