زروان نسک (پیرامون اندیشه‌های دکتر شروین وکیلی)
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 56

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست به معرفی دیدگاه‌ نظری دکتر شروین وکیلی (نظریه‌ی زروان) و راهبردهای آن برای توانمندسازی من‌ها و نهادها می‌پردازد. نظریه‌ی زروان، دیدگاهی فراگیر و جامع درباره‌ی مفهوم من را پیشنهاد می‌دهد و مسیری شفاف و راهبردی برای توانمندسازی انسان و افزایش ضریب دستیابی او به شادکامی، نیرومندی و معنا ترسیم می‌کند. هدف از ساخت این پادکست، معرفی آثاری است که در دستگاه نظری زروان نوشته شده‌اند و در هر گام و با معرفی هر کدام از این آثار قدم به قدم با این چارچوب نظری و امکان‌هایی که برای شناخت بهتر من‌ها و نهادها و قدرتمند و کامیاب کردن آن‌ها پیشنهاد می‌دهد بیشتر آشنا می‌شویم.

Available Episodes

2020-04-15
زروان نسک- قسمت نخست
2020-04-23
زروان نسک- قسمت دوم
2020-05-04
زروان نسک- قسمت سوم
2020-05-10
زروان نسک - قسمت چهارم
2020-05-17
زروان نسک- قسمت پنجم
2020-05-31
زروان نسک- قسمت ششم
2020-06-07
زروان نسک-قسمت هفتم
2020-06-14
زروان نسک- قسمت هشتم
2020-06-21
زروان نسک- قسمت نهم
2020-06-28
زروان نسک- قسمت دهم
2020-07-05
زروان نسک- قسمت یازدهم
2020-07-12
زروان نسک- قسمت دوازدهم
2020-07-19
زروان نسک- قسمت سیزدهم
2020-07-26
زروان نسک- قسمت چهاردهم
2020-08-02
زروان نسک- قسمت پانزدهم
2020-07-26
زروان نسک- قسمت چهاردهم
2020-08-23
زروان نسک- قسمت شانزدهم
2020-08-02
زروان نسک- قسمت پانزدهم
2020-09-06
زروان نسک-قسمت هفدهم
2020-08-23
زروان نسک- قسمت شانزدهم
2020-09-20
زروان نسک- قسمت هجدهم
2020-09-06
زروان نسک-قسمت هفدهم
2020-10-04
زروان نسک- قسمت نوزدهم
2020-09-20
زروان نسک- قسمت هجدهم
2020-10-18
زروان نسک- قسمت بیستم
2020-10-04
زروان نسک- قسمت نوزدهم
2020-11-01
زروان نسک- قسمت بیست‌و‌یکم
2020-10-18
زروان نسک- قسمت بیستم
2020-11-15
زروان نسک-قسمت بیست‌ودوم
2020-11-01
زروان نسک- قسمت بیست‌و‌یکم
2020-11-29
زروان نسک- قسمت بیست و سوم
2020-11-15
زروان نسک-قسمت بیست‌ودوم
2020-12-13
زروان نسک-قسمت بیست‌ و‌ چهارم
2020-11-29
زروان نسک- قسمت بیست و سوم
2020-12-27
زروان نسک- قسمت بیست و پنجم
2020-12-13
زروان نسک-قسمت بیست‌ و‌ چهارم
2021-01-10
زروان نسک-قسمت بیست و ششم
2020-12-27
زروان نسک- قسمت بیست و پنجم
2021-01-24
زروان نسک-قسمت بیست و هفتم
2021-01-10
زروان نسک-قسمت بیست و ششم
2021-02-07
زروان نسک-قسمت بیست و هشتم
2021-01-24
زروان نسک-قسمت بیست و هفتم
2021-02-07
زروان نسک-قسمت بیست و هشتم
2021-02-21
زروان نسک-قسمت بیست‌ و‌ نهم
2021-03-07
زروان نسک-قسمت سی‌ام
2021-03-21
زروان نسک-قسمت سی‌ویکم
2021-04-04
زروان نسک-قسمت سی‌و‌دوم
2021-04-18
زروان نسک-قسمت سی‌وسوم
2021-05-02
زروان نسک-قسمت سی‌وچهارم
2021-05-16
زروان نسک-قسمت سی‌و‌پنجم
2021-05-30
زروان نسک-قسمت سی‌‌و‌ششم
2021-06-13
زروان نسک- قسمت سی‌وهفتم
2021-06-27
زروان نسک-قسمت سی‌وهشتم
2021-07-11
زروان نسک-قسمت سی‌ونهم
2021-07-25
زروان نسک-قسمت چهلم
2021-08-08
زروان نسک-قسمت چهل‌ویکم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-15
زروان نسک- قسمت نخست
2020-04-23
زروان نسک- قسمت دوم
2020-05-04
زروان نسک- قسمت سوم
2020-05-10
زروان نسک - قسمت چهارم
2020-05-17
زروان نسک- قسمت پنجم
2020-05-31
زروان نسک- قسمت ششم
2020-06-07
زروان نسک-قسمت هفتم
2020-06-14
زروان نسک- قسمت هشتم
2020-06-21
زروان نسک- قسمت نهم
2020-06-28
زروان نسک- قسمت دهم
2020-07-05
زروان نسک- قسمت یازدهم
2020-07-12
زروان نسک- قسمت دوازدهم
2020-07-19
زروان نسک- قسمت سیزدهم
2020-07-26
زروان نسک- قسمت چهاردهم
2020-08-02
زروان نسک- قسمت پانزدهم
2020-07-26
زروان نسک- قسمت چهاردهم
2020-08-23
زروان نسک- قسمت شانزدهم
2020-08-02
زروان نسک- قسمت پانزدهم
2020-09-06
زروان نسک-قسمت هفدهم
2020-08-23
زروان نسک- قسمت شانزدهم
2020-09-20
زروان نسک- قسمت هجدهم
2020-09-06
زروان نسک-قسمت هفدهم
2020-10-04
زروان نسک- قسمت نوزدهم
2020-09-20
زروان نسک- قسمت هجدهم
2020-10-18
زروان نسک- قسمت بیستم
2020-10-04
زروان نسک- قسمت نوزدهم
2020-11-01
زروان نسک- قسمت بیست‌و‌یکم
2020-10-18
زروان نسک- قسمت بیستم
2020-11-15
زروان نسک-قسمت بیست‌ودوم
2020-11-01
زروان نسک- قسمت بیست‌و‌یکم
2020-11-29
زروان نسک- قسمت بیست و سوم
2020-11-15
زروان نسک-قسمت بیست‌ودوم
2020-12-13
زروان نسک-قسمت بیست‌ و‌ چهارم
2020-11-29
زروان نسک- قسمت بیست و سوم
2020-12-27
زروان نسک- قسمت بیست و پنجم
2020-12-13
زروان نسک-قسمت بیست‌ و‌ چهارم
2021-01-10
زروان نسک-قسمت بیست و ششم
2020-12-27
زروان نسک- قسمت بیست و پنجم
2021-01-24
زروان نسک-قسمت بیست و هفتم
2021-01-10
زروان نسک-قسمت بیست و ششم
2021-02-07
زروان نسک-قسمت بیست و هشتم
2021-01-24
زروان نسک-قسمت بیست و هفتم
2021-02-07
زروان نسک-قسمت بیست و هشتم
2021-02-21
زروان نسک-قسمت بیست‌ و‌ نهم
2021-03-07
زروان نسک-قسمت سی‌ام
2021-03-21
زروان نسک-قسمت سی‌ویکم
2021-04-04
زروان نسک-قسمت سی‌و‌دوم
2021-04-18
زروان نسک-قسمت سی‌وسوم
2021-05-02
زروان نسک-قسمت سی‌وچهارم
2021-05-16
زروان نسک-قسمت سی‌و‌پنجم
2021-05-30
زروان نسک-قسمت سی‌‌و‌ششم
2021-06-13
زروان نسک- قسمت سی‌وهفتم
2021-06-27
زروان نسک-قسمت سی‌وهشتم
2021-07-11
زروان نسک-قسمت سی‌ونهم
2021-07-25
زروان نسک-قسمت چهلم
2021-08-08
زروان نسک-قسمت چهل‌ویکم

Latest Episode