زندگی با فشن
Category News
Published January 27, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من براتون از فشن می گم ، از رنگ شناسی می گم و استایلهای مختلف رو بهتون آموزش می دم. کمکتون می کنم تا دنیاتون با فشن رنگی تر بشه. استایل شما امضای شماست. پس خیلی مراقبش باشید

Available Episodes

2020-09-08
Episode 0- معرفی زندگی با فشن
2020-09-10
Episode 1 - رنگها و دسته بندی استایلها
2020-09-19
Episode 2- معرفی استایل کلاسیک
2020-10-03
Episode 3- معرفی استایل های بوهیمین و مینیمال
2020-11-03
Episode 4- فشن بلاگر و اینفلوئنسر کیست؟
2020-11-30
Episode 5- معرفی استایل وینتج
2020-12-26
Episode 6- مفاهیم ترند و فست فشن در دنیای مد
2021-01-27
Episode 7- معرفی استایل کژوال و ترندهای 2021

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-08
Episode 0- معرفی زندگی با فشن
2020-09-10
Episode 1 - رنگها و دسته بندی استایلها
2020-09-19
Episode 2- معرفی استایل کلاسیک
2020-10-03
Episode 3- معرفی استایل های بوهیمین و مینیمال
2020-11-03
Episode 4- فشن بلاگر و اینفلوئنسر کیست؟
2020-11-30
Episode 5- معرفی استایل وینتج
2020-12-26
Episode 6- مفاهیم ترند و فست فشن در دنیای مد
2021-01-27
Episode 7- معرفی استایل کژوال و ترندهای 2021

Latest Episode