زندگی نارنجی
Published December 24, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

توی این پادکست قصد دارم به دور از باورهای اشتباه، دید درست و متفاوت از بیماری ام اس را با شما به اشتراک بگذارم. اینستاگرام: ms.must.stop Email: [email protected]

Available Episodes

2020-05-08
اپیزود اول: تا انتهای عشق با من برقص
2020-05-29
اپیزود دوم: ویژه روز جهانی ام اس
2020-06-12
اپیزود سوم: کودتا
2020-07-11
اپیزود چهارم: باید دل را به دریا داد
2020-08-30
اپیزود پنجم: حامی ۱
2020-09-22
اپیزود ششم: حامی ۲
2020-11-01
اپیزود هفتم : علایم نامرئی_ افسردگی
2020-11-21
اپیزود هشتم: گفتگو با دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی
2020-12-24
اپیزود نهم: علایم نامرئی - اختلالات شناختی
2021-03-22
اپیزود دهم: علایم نامرئی - خستگی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-08
اپیزود اول: تا انتهای عشق با من برقص
2020-05-29
اپیزود دوم: ویژه روز جهانی ام اس
2020-06-12
اپیزود سوم: کودتا
2020-07-11
اپیزود چهارم: باید دل را به دریا داد
2020-08-30
اپیزود پنجم: حامی ۱
2020-09-22
اپیزود ششم: حامی ۲
2020-11-01
اپیزود هفتم : علایم نامرئی_ افسردگی
2020-11-21
اپیزود هشتم: گفتگو با دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی
2020-12-24
اپیزود نهم: علایم نامرئی - اختلالات شناختی
2021-03-22
اپیزود دهم: علایم نامرئی - خستگی

Latest Episode