سامانه آموزشی پندارینا
Category Education
Published May 19, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سامانه هوشمند بر پایه بازی آموزش و کلاس های انلاین و مشاوره

Available Episodes

2020-12-25
1. تکنیک‌های حافظه
2020-12-25
2. تکنیک‌های حافظه (قسمت دوم)
2020-12-25
3. روش‌های افزایش انگیزه و تمرکز هنگام درس‌خواندن
2020-12-25
4. آمادگی برای موفقیت در امتحانات (قسمت اول)
2020-12-25
5. آمادگی برای موفقیت در امتحانات (قسمت دوم)
2021-05-19
۶. پادکست زیست‌شناسی (قسمت اول: جانوری)
2021-05-19
۷. چرا به مشاوره تحصیلی نیاز داریم؟
2021-05-19
۸. اهمیت خواب هنگام امتحانات

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-25
1. تکنیک‌های حافظه
2020-12-25
2. تکنیک‌های حافظه (قسمت دوم)
2020-12-25
3. روش‌های افزایش انگیزه و تمرکز هنگام درس‌خواندن
2020-12-25
4. آمادگی برای موفقیت در امتحانات (قسمت اول)
2020-12-25
5. آمادگی برای موفقیت در امتحانات (قسمت دوم)
2021-05-19
۶. پادکست زیست‌شناسی (قسمت اول: جانوری)
2021-05-19
۷. چرا به مشاوره تحصیلی نیاز داریم؟
2021-05-19
۸. اهمیت خواب هنگام امتحانات

Latest Episode