سایبرکست | CyberCast
Category Technology
Published August 30, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سایبرکست ، پادکستی راجع به جرایم سایبری

Available Episodes

2020-01-07
استاکس نت ، اولین سلاح دیجیتالی جهان !
2020-01-26
انانیموس ، نگاهی به بزرگترین گروه هکری جهان
2020-02-11
دارک وب ، از شایعه تا واقعیت
2020-03-17
ولادیمیر لوین ، جیمز باند هکر ها
2020-04-03
نهنگ آبی ، چالش مرگ
2020-08-30
مستر روبات ، بررسی انواع روش های هک و تست نفوذ

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-07
استاکس نت ، اولین سلاح دیجیتالی جهان !
2020-01-26
انانیموس ، نگاهی به بزرگترین گروه هکری جهان
2020-02-11
دارک وب ، از شایعه تا واقعیت
2020-03-17
ولادیمیر لوین ، جیمز باند هکر ها
2020-04-03
نهنگ آبی ، چالش مرگ
2020-08-30
مستر روبات ، بررسی انواع روش های هک و تست نفوذ

Latest Episode