سفرنامه خانه / safarnamekhane
Published October 15, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست با سفرنامه های متفاوتی از آدمهایی با انتخاب های جذاب و هیجان انگیز در سفرهایی نچندان عادی مواجه می شویم. الهی که سفرتون بی خطر باشه.

Available Episodes

2020-01-19
Safarnamekhane-00
2020-01-24
سفرنامه ارمنستان-حسن حمزه نژاد- 01
2020-01-28
سفرنامه خانه - گرجستان
2020-02-09
سفرنامه خانه-هند مکلود گنج
2020-02-21
دوربان - شنا با کوسه ها
2020-03-01
ملیکا- ونزوئلا کاراکاس
2020-03-07
ملیکا - اکوادور- تنا
2020-03-10
ملیکا - اکوادور - خط استوا
2020-03-16
ملیکا - کلمبیا
2020-03-22
ملیکا - پرو
2020-04-08
کوبانی
2020-04-23
انوشه انصاری - سفرنامهء فضائی
2020-05-19
زیگورات چُغازنبیل
2020-08-08
هرات شهر خاک گرفته
2020-08-12
کابل،بامیان و جای خالی بودا
2020-08-17
تاجیکستان- زراَفشانِ بد یُمن
2020-08-21
قرقیزستان-اُوش،بیشکِک
2020-08-27
قرقیزستان-ایسیکول
2020-09-11
قزاقستان - آلماتی - ریجستریشن
2020-09-25
آستانه-باکو-تهران

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-19
Safarnamekhane-00
2020-01-24
سفرنامه ارمنستان-حسن حمزه نژاد- 01
2020-01-28
سفرنامه خانه - گرجستان
2020-02-09
سفرنامه خانه-هند مکلود گنج
2020-02-21
دوربان - شنا با کوسه ها
2020-03-01
ملیکا- ونزوئلا کاراکاس
2020-03-07
ملیکا - اکوادور- تنا
2020-03-10
ملیکا - اکوادور - خط استوا
2020-03-16
ملیکا - کلمبیا
2020-03-22
ملیکا - پرو
2020-04-08
کوبانی
2020-04-23
انوشه انصاری - سفرنامهء فضائی
2020-05-19
زیگورات چُغازنبیل
2020-08-08
هرات شهر خاک گرفته
2020-08-12
کابل،بامیان و جای خالی بودا
2020-08-17
تاجیکستان- زراَفشانِ بد یُمن
2020-08-21
قرقیزستان-اُوش،بیشکِک
2020-08-27
قرقیزستان-ایسیکول
2020-09-11
قزاقستان - آلماتی - ریجستریشن
2020-09-25
آستانه-باکو-تهران

Latest Episode