سما گستر کهن
Category Business
Published May 17, 2021
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

از نیازهای تغذیه‌ای انسان به چگونگی تشکیل صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان می‌رسیم. یک کارخانه خوراک را با نگاه دقیق و عملکرد تک تک دستگاه‌ها بررسی ‌می‌کنیم و از عواملی می‌گوییم که در تهیه خوراک فرآوری شده تأثیر گذارند. خوراکی که هم با کیفیت باشد و هم به صرفه

Available Episodes

2021-01-04
امنیت غذایی
2021-01-04
تولد یک صنعت
2021-01-04
معرفی خط تولید خوراک دام و طیور
2021-01-11
معرفی خط تولید خوراک آبزیان
2021-01-18
معرفی خط تولید خوراک میگو
2021-01-25
معرفی دستگاه آسیاب چکشی
2021-02-01
معرفی دستگاه میکسر
2021-02-08
معرفی دستگاه پلت میل
2021-02-16
معرفی قطعات دای و رولر
2021-02-23
(معرفی دستگاه آسیاب پودری(پولورایزر
2021-03-02
معرفی دستگاه اکسترودر آبزیان
2021-03-09
معرفی دستگاه خشک‌کن افقی
2021-03-16
معرفی دستگاه پلت میگو
2021-04-06
معرفی دستگاه اکسترودر مواد اولیه
2021-04-14
عوامل اصلی در ساخت یک کارخانه تولید خوراک باکیفیت
2021-04-20
گرد و غبار در کارخانه‌ی تولید خوراک و راههای جلوگیری از آن
2021-04-27
عوامل کاهش راندمان تجهیزات تولید خوراک و در ادامه محافظت از محیط زیست
2021-05-17
معرفی شرکت سما گستر کهن و شرکت ژنگ چانگ

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-04
امنیت غذایی
2021-01-04
تولد یک صنعت
2021-01-04
معرفی خط تولید خوراک دام و طیور
2021-01-11
معرفی خط تولید خوراک آبزیان
2021-01-18
معرفی خط تولید خوراک میگو
2021-01-25
معرفی دستگاه آسیاب چکشی
2021-02-01
معرفی دستگاه میکسر
2021-02-08
معرفی دستگاه پلت میل
2021-02-16
معرفی قطعات دای و رولر
2021-02-23
(معرفی دستگاه آسیاب پودری(پولورایزر
2021-03-02
معرفی دستگاه اکسترودر آبزیان
2021-03-09
معرفی دستگاه خشک‌کن افقی
2021-03-16
معرفی دستگاه پلت میگو
2021-04-06
معرفی دستگاه اکسترودر مواد اولیه
2021-04-14
عوامل اصلی در ساخت یک کارخانه تولید خوراک باکیفیت
2021-04-20
گرد و غبار در کارخانه‌ی تولید خوراک و راههای جلوگیری از آن
2021-04-27
عوامل کاهش راندمان تجهیزات تولید خوراک و در ادامه محافظت از محیط زیست
2021-05-17
معرفی شرکت سما گستر کهن و شرکت ژنگ چانگ

Latest Episode