سمفونی کتاب | Book Symphony
Category Arts
Published October 21, 2020
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سمفونی کتاب دنیای هیجان انگیز کتاب و موسیقی مروری بر برترین کتاب های جهان با همراهی ماندگارترین موسیقی های تاریخ با اجرای محمد حسینی

Available Episodes

2020-06-11
اپیزود ۱ : زندگی بر محور حقیقت
2020-06-15
اپیزود ۲ : هدف ها
2020-06-23
اپیزود ۳ : زبان بدن، آنچه بدن می گوید
2020-07-26
اپیزود ۴ : مهم نیست که چقدر خوب هستید، مهم این است که میخواهید چقدر خوب باشید
2020-08-03
اپیزود ۵ : هنر شفاف اندیشیدن
2020-10-06
اپیزود 6: سواد روایت
2020-10-21
اپیزود7: قوانینی برای یک شوالیه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-11
اپیزود ۱ : زندگی بر محور حقیقت
2020-06-15
اپیزود ۲ : هدف ها
2020-06-23
اپیزود ۳ : زبان بدن، آنچه بدن می گوید
2020-07-26
اپیزود ۴ : مهم نیست که چقدر خوب هستید، مهم این است که میخواهید چقدر خوب باشید
2020-08-03
اپیزود ۵ : هنر شفاف اندیشیدن
2020-10-06
اپیزود 6: سواد روایت
2020-10-21
اپیزود7: قوانینی برای یک شوالیه

Latest Episode