سووشون
Category Arts
Published April 17, 2021
Episodes 65

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما اینجا چیزی رو جدی نمیگیریم، ما اینجاییم که به کمالگراییمون غلبه کنیم?براتون شعر خوب، داستان و کتاب خودیاری میخونیم و از دغدغه‌های مشترکمون حرف میزنیم. ما کامل نیستیم ولی به اندازه‌ی کافی خوبیم?

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode