سپیده قصه گو
Published June 20, 2021
Episodes 315

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مامان بابا های عزیز . شما استراحت کنید و اجازه بدید من برای کوچولو هاتون قصه بگم

Available Episodes

2021-02-11
گل میکشه یا نی نی ؟
2021-02-12
چه دوست نازنینی
2021-02-12
الهی بد نبینی
2021-02-18
شیمو ماسک میسازه
2021-02-18
شیمو شیرینی و کادو
2021-02-18
شیمو عکس میگیره چیک و چیک
2021-02-18
شیمو آتش نشانه
2021-02-18
قلی قلقلکی
2021-02-18
مری مرتب
2021-02-18
شو شو شکمی
2021-02-18
بابی بی باک
2021-02-20
می نی نی یه عالمه شیرینی
2021-02-21
می می نی پشت پرده یک سکه پیدا کرده
2021-02-21
می می نی شلخته میشه
2021-02-22
می می نی پیدا میشه
2021-02-23
درس اول.محله ما
2021-02-23
درس دوم .زنگ ورزش
2021-02-23
درس سوم .آسمان آبی،طبیعت پاک
2021-02-23
درس چهارم.آواز گنجشک
2021-02-23
درس پنجم.بلدرچین و برزگر
2021-02-23
شیمو می ره کتابخونه
2021-02-23
آب و شکر با لیمو شربت می سازه شیمو
2021-02-23
بالی خوش لباس
2021-02-23
شیموبازی کنه با سنگ و چوب
2021-02-23
درس ششم.فداکاران
2021-02-23
درس هفتم.کار نیک
2021-02-23
درس هشتم.پیراهن بهشتی
2021-02-23
درس نهم.بوی نرگس
2021-02-23
درس دهم.یار مهربان
2021-02-23
درس یازدهم.نویسنده بزرگ
2021-02-23
درس دوازدهم.ایران عزیز
2021-02-23
درس سیزدهم.درس آزاد
2021-02-23
درس چهاردهم.ایران آباد
2021-02-25
درس پانزدهم.دریا
2021-02-25
درس شانزدهم .اگر جنگل نبود
2021-02-25
درس هفدهم.چشم های آسمان
2021-02-25
فسقلی ها دودو دروغ گو
2021-02-25
می می نی دوست و رفیق نداره
2021-02-27
خداوند رنگین کمان .سوم
2021-02-27
پدربزرگ .سوم.۲
2021-02-27
دختر تنگ بلور.سوم
2021-02-27
آشپز که دو تا شد .سوم
2021-02-27
هم بازی.سوم
2021-02-27
مورچه ریزه .سوم
2021-02-27
هر چه کنی به خود کنی سوم
2021-02-27
مثل باران .سوم.۸
2021-02-27
پری کوچولو سوم۹
2021-02-27
لحظه سبز دعا.سوم.۱۰
2021-02-27
حوض فیروزه ای.سوم.۱۱
2021-02-27
دو قورت و نیمش. باقیست.سوم.۱۲
2021-02-27
نقاش دنیا.سوم.۱۳
2021-02-27
خواب خلیفه.سوم.۱۴
2021-02-27
راز جعبه.سوم.۱۵
2021-02-27
وطن.سوم۱۶
2021-02-27
بوی سیب و یاس ۱۷
2021-02-27
خروس ایرانی.۱۸
2021-02-27
بهاران.سوم.۱۹
2021-02-27
حلزون.سوم.۲۰
2021-02-27
افتادن از آسمان.۲۱
2021-02-27
نیایش.سوم.۲۲
2021-02-27
بیلی بی حوصله
2021-02-27
جالی خجالتی.فسقلی ها
2021-02-27
دی دی دیر کن
2021-02-27
فری فرزه.فسقلی ها
2021-02-27
نگی نگران
2021-02-27
نلی نق نقو
2021-02-28
درس ۱.آب کلاس اول
2021-02-28
درس ۲.ابر. کلاس اول
2021-02-28
درس ۳.مدرسه کلاس اول
2021-02-28
درس ۴.توت.کلاس اول
2021-02-28
درس ۵.مادر.کلاس اول
2021-02-28
درس ۶.ایران کلاس اول
2021-02-28
درس۷.استخر.کلاس اول
2021-02-28
درس۸.دریا کلاس اول
2021-02-28
درس ۹.لک لک‌.کلاس اول
2021-02-28
درس۱۰.پرواز.کلاس اول
2021-02-28
درس۱۱.روزبرفی.کلاس اول
2021-02-28
درس۱۲.همکاری.کلاس اول.
2021-03-01
درس 13.نارنج و برنج
2021-03-01
درس 14.مهتاب
2021-03-01
درس 15.ژاله و منیژه
2021-03-01
درس ۱۶ در بازار
2021-03-01
درس۱۷ صدای موج
2021-03-01
درس 18.علی و معصومه
2021-03-01
درس 19.حلزون
2021-03-01
درس ۲۰.رضا
2021-03-01
درس ۲۱.لاک پشت و مرغابیها
2021-03-01
درس ۲۲.پیامبر ما
2021-03-01
زردآلو۲کلاس اول
2021-03-01
ای ایران ۳.کلاس اول
2021-03-01
مهربان‌تر از مادر .۱.کلاس اول
2021-03-01
کودکانی.۴.کلاس اول
2021-03-01
جشن در آسمان.۵
2021-03-01
قرآن۶۰۱
2021-03-01
میهن ما۶۰۲
2021-03-01
دریا.۷
2021-03-01
جشن بهمن .۸
2021-03-01
درس ۲۲.پیامبر ما
2021-03-01
شادیم و خندان .چهار فصل۱۲
2021-03-01
داستان
2021-03-01
نیایش.۱۳
2021-03-01
تاشی آتش پاره
2021-03-01
تامی تاپ تاپی
2021-03-01
هانی همه چیز دان
2021-03-04
1.کتابخانه کلاس ما
2021-03-04
2.مسجد محله ما
2021-03-04
3.خرس کوچولو
2021-03-04
4.مدرسه خرگوش ها
2021-03-04
5.چوپان درست کار
2021-03-04
6.کوشا و نوشا
2021-03-04
7. دوستان ما
2021-03-04
8. از همه مهربانتر
2021-03-04
9.زیارت
2021-03-04
10.هنرمند
2021-03-04
11.درس آزاد
2021-03-04
12.شاهنامه
2021-03-04
13. ایران زیبا
2021-03-04
14. پرچم
2021-03-04
15.نوروز
2021-03-04
16.پرواز قطره
2021-03-04
جی جوجنگجو
2021-03-04
دادا خودپسند
2021-03-04
نامی ناقلا
2021-03-04
هلی هیولا
2021-03-04
می می نی تو مهدکودک
2021-03-04
می می نی تولد مهمونی
2021-03-04
می می نی حالا تمیزترینی
2021-03-07
کی بود کی بود . لوازم التحریر
2021-03-07
کی بود کی بود لوازم خیاطی
2021-03-07
کی بود کی بود طبیعت
2021-03-07
کی بود کی بود پرندگان
2021-03-07
کی بود کی بود ابزار و مشاغل
2021-03-07
هانی همیشه بیدار
2021-03-07
1.ستایش خدا
2021-03-07
2.درس اول نقاشی زیبایی
2021-03-07
3.خبر داغ
2021-03-07
4.درس دوم پرواز پرستوها
2021-03-07
5.درجستجو
2021-03-07
6.قویترین حیوان جنگل
2021-03-07
7.درس سوم.راز نشانه ها
2021-03-07
8.روباه و زاغ
2021-03-07
9.درس چهارم.ارزش علم
2021-03-07
10.درس پنجم رهایی از قفس
2021-03-07
11.قدم یازدهم
2021-03-07
12.مثل هیچ ارزانی
2021-03-08
آبی ابله
2021-03-08
کاکی کنجکاو
2021-03-08
13.درس هفتم.آرش کمانگیر
2021-03-08
14.باز باران با ترانه
2021-03-08
15.درس هفتم . مهمان عزیز
2021-03-08
16.انتظار
2021-03-08
17.درس 8و9.درس آزاد
2021-03-09
18.درس دهم .باغچه اطفال
2021-03-09
19.علی ای همای رحمت
2021-03-09
20.درس یازدهم.فرمانده دل ها
2021-03-09
21.درس دوازدهم یک اتفاق ساده
2021-03-09
22.دوست بچه ها ی خوب.
2021-03-09
23.حکایت
2021-03-09
24.دری سیزدهم لطف حق
2021-03-09
25.امید
2021-03-09
26.درس چهاردهم.ادب از که آموختی
2021-03-09
27.درس پانزدهم.شیر و موش
2021-03-09
28.هفت مروارید سرخ
2021-03-09
29.درس شانزدهم.پرسشگری
2021-03-12
30.خرد و دانش
2021-03-12
31.مدرسه هوشمند
2021-03-12
شیمو شده راننده
2021-03-12
کی دوست شیمومیشه ؟
2021-03-12
وقته حمومه شیمو
2021-03-12
پوپو چاقو بریده شستم
2021-03-12
تاتی ترانه پیشته پیشی
2021-03-12
پول و حس مسئولیت خانواده خرسی
2021-03-14
1.بهترین سر آغاز
2021-03-14
2.یار مهربان
2021-03-14
3.چغندر پر برکت
2021-03-14
4.راه سلامتی
2021-03-14
5.ستاره
2021-03-14
6.تمیز باش وعزیز باش
2021-03-14
7.احوال پرسی
2021-03-14
8.مورچه اشک ریزان
2021-03-14
9.مثل رنگین کمان
2021-03-14
10همکاری
2021-03-14
11.کی بود کی بود
2021-03-14
12.من هنرمندم
2021-03-14
13.کودک زیرک
2021-03-14
14.یک کلاغ چهل کلاغ
2021-03-14
15.ای ایران
2021-03-14
16.با پرستوهای شاد
2021-03-14
17.عمو نوروز
2021-03-14
18.حکایت موش و شیر
2021-03-14
32.قاضی کوچک
2021-03-14
33.متل رطب خورده
2021-03-14
34.نیایش
2021-03-14
19.درختکاری
2021-03-14
20.بلبل و مورچه
2021-03-14
21.روباه و خروس
2021-03-14
22.نیایش
2021-03-14
خانواده خرس ها تیم بیسبال
2021-03-14
1.المر
2021-03-14
2. دوباره المر
2021-03-14
دانی و عید نوروز
2021-03-18
خاطرات یک طناب
2021-03-18
خاطرات یک عروسک
2021-03-18
خاطرات یک کتاب
2021-03-18
خاطرات یک کلاه
2021-03-18
خاطرات یک میخ
2021-03-18
باید برم به حمام
2021-03-18
کدوم یواش کدوم بلند
2021-03-18
تاتی ترانه مهربون خوردنی
2021-03-18
تاتی ترانه عجب خوشگلی دارم
2021-03-18
تاتی ترانه باباش میاد
2021-03-22
درس اول.آستین ها ی خالی
2021-03-22
درس دوم.غروب یک روز بهاری
2021-03-22
باهم بخوانیم
2021-03-22
همیشه با من
2021-03-22
درس چهارم درکاخ نمرود
2021-03-22
درس پنجم.روزدهم
2021-03-22
درس ششم.بانوی قهرمان
2021-03-22
درس هفتم.بوی بهشت
2021-03-22
باهم بخوانیم گفتم چشم
2021-03-22
درس هشتم.جشن تکلیف
2021-03-22
جشن عبادت
2021-03-22
درس نهم.گفتگو با خدا
2021-03-22
بانگ توحید
2021-03-22
درس دهم.ماه مهربانی خدا
2021-03-22
سفره ی خداوند
2021-03-22
ماجرای تکالیف خرس ها
2021-03-22
آقا گاوه
2021-03-22
من نمی خواهم قورباغه باشم
2021-03-22
ربات+پسر
2021-03-22
پس من چی؟
2021-03-22
این کار بکن .این کار نکن
2021-03-22
ترانه_های شاد .کتی 1
2021-03-22
ترانه_های شاد .کتی 2
2021-03-22
اتل متل این پسرک 6ماهه تا 18ماهه
2021-03-23
درس یازدهم .عیدی مسلمانان
2021-03-23
درس دوازدهم.سخن آسمانی
2021-03-23
باغ قرآن
2021-03-23
درس سیزدهم.انتخاب پروانه
2021-03-23
مثل فرشتگان
2021-03-23
درس چهاردهم.ام ابیها
2021-03-23
درس پانزدهم.مسافر ناشناس
2021-03-23
درس شانزدهم.داناترین مردم
2021-03-23
درس هفدهم.خواب شیرین
2021-03-23
درس هجدهم.آینه سخنگو
2021-03-23
درس نوزدهم.گندم از گندم بروید
2021-03-23
زشت و زیبا
2021-03-23
درس بیستم. باغ همیشه بهار
2021-03-24
ستایش.فارسی پنجم
2021-03-24
درس اول.تماشاخانه
2021-03-24
رقص باد،،خنده ی گل
2021-03-24
پدرش دوم .فضل خدا
2021-03-24
راز گل سرخ
2021-03-24
درخت گردکان
2021-03-24
درس سوم .رازی و بیمارستان
2021-03-24
خرد راهنمای و خرد دلگشای
2021-03-24
درس چهارم.بازرگان و پسران
2021-03-24
درس پنجم.چنار و کدوبن
2021-03-24
.گلدان خالی
2021-03-24
حکایت زیرکی
2021-03-24
درس ششم.سرود ملی
2021-03-24