سکانس
Category Arts
Published October 26, 2018
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سکانس پادکستی است که در هر قسمت داستانی توسط دیالوگ‌ها (که اغلب برای فیلم‌ها هستند) روایت می‌شود. در "سکانس" دیالوگ اولویت است به همین دلیل موسیقی بخش اندکی از پادکست را شامل می‌شود.

Available Episodes

2018-08-08
سکانس اول - ما همه عصبانی هستیم
2018-09-14
سکانس دوم - درباره سپیده(بخش اول)
2018-10-01
سکانس سوم - درباره سپیده(بخش دوم)
2018-10-26
سکانس چهارم: عباس کیارستمی و دیگر هیچ "قسمت اول: وقتی خورشید بالا می‌آید"

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-08-08
سکانس اول - ما همه عصبانی هستیم
2018-09-14
سکانس دوم - درباره سپیده(بخش اول)
2018-10-01
سکانس سوم - درباره سپیده(بخش دوم)
2018-10-26
سکانس چهارم: عباس کیارستمی و دیگر هیچ "قسمت اول: وقتی خورشید بالا می‌آید"

Latest Episode