شاهنامه خودمونی
Category Fiction
Published March 28, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا می‌خوام خیییلی خودمونی، داستان‌های شاهنامه رو بگم براتون.

Available Episodes

2020-12-10
قسمت۱- کیومرث، پلنگ و دیگران
2020-12-16
جشن سده و آتش‌بازی هوشنگ
2021-01-02
طهمورث دیوبند و اهریمن‌سواری
2021-01-13
قسمت۴- تخت جمشید و ضحاک ماردوش
2021-01-30
اپیزود۵- زن‌ها ایران را نجات می‌دهند
2021-02-17
اپیزود۶- اولین توطئه فامیلی
2021-03-01
اپیزود۷- اولین جنگ جهانی
2021-03-28
اپیزود۸- بچه‌ای که سرنوشت ایران را تغییر می‌دهد
2021-05-09
اپیزود۹- پور سیمرغ، دخت اهریمن
2021-05-09
اپیزود۹- پور سیمرغ، دخت اهریمن

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-10
قسمت۱- کیومرث، پلنگ و دیگران
2020-12-16
جشن سده و آتش‌بازی هوشنگ
2021-01-02
طهمورث دیوبند و اهریمن‌سواری
2021-01-13
قسمت۴- تخت جمشید و ضحاک ماردوش
2021-01-30
اپیزود۵- زن‌ها ایران را نجات می‌دهند
2021-02-17
اپیزود۶- اولین توطئه فامیلی
2021-03-01
اپیزود۷- اولین جنگ جهانی
2021-03-28
اپیزود۸- بچه‌ای که سرنوشت ایران را تغییر می‌دهد
2021-05-09
اپیزود۹- پور سیمرغ، دخت اهریمن
2021-05-09
اپیزود۹- پور سیمرغ، دخت اهریمن

Latest Episode