شجریان
Category Music
Published January 9, 2021
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یک مستند صوتی درباره زندگی، آثار و تفکرات خسرو آواز ایران

Available Episodes

2020-11-29
intro تیتراژ شروع
2020-12-05
یک - کودکی
2020-12-18
دو - از نوجوانی تا ۱۳۴۰-قسمت اول
2021-01-09
سه - از نوجوانی تا ۱۳۴۰-قسمت دوم
2021-02-14
چهار - از نوجوانی تا ۱۳۴۰ - بخش سوم و پایانی
2021-05-19
پنج - ۱۳۴۱
2021-06-02
شش - ۱۳۴۲
2021-06-05
ویژه نامه یک - معرفی آلبوم موسیقی کودک
2021-07-26
ویژه نامه یک - معرفی آلبوم موسیقی کودک
2021-07-26
هفت - ۱۳۴۳
2021-07-31
ویژه نامه دو - میکس تکنوازی کلهر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-29
intro تیتراژ شروع
2020-12-05
یک - کودکی
2020-12-18
دو - از نوجوانی تا ۱۳۴۰-قسمت اول
2021-01-09
سه - از نوجوانی تا ۱۳۴۰-قسمت دوم
2021-02-14
چهار - از نوجوانی تا ۱۳۴۰ - بخش سوم و پایانی
2021-05-19
پنج - ۱۳۴۱
2021-06-02
شش - ۱۳۴۲
2021-06-05
ویژه نامه یک - معرفی آلبوم موسیقی کودک
2021-07-26
ویژه نامه یک - معرفی آلبوم موسیقی کودک
2021-07-26
هفت - ۱۳۴۳
2021-07-31
ویژه نامه دو - میکس تکنوازی کلهر

Latest Episode