صدای داروساز
Published December 4, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

برای بیان، بررسی و راهکاریابی مشکلات حرفه ای داروسازان گرد هم آمده ایم.

Available Episodes

2020-11-14
صدای داروساز
2020-11-20
بازیابی حافظه تاریخی
2020-11-20
سواری مجانی
2020-11-27
استدلال و آفت های آن
2020-11-28
فروش اینترنتی اقلام سلامت محور
2020-12-04
اصلاحیه قانون تجارت الکترونیک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-14
صدای داروساز
2020-11-20
بازیابی حافظه تاریخی
2020-11-20
سواری مجانی
2020-11-27
استدلال و آفت های آن
2020-11-28
فروش اینترنتی اقلام سلامت محور
2020-12-04
اصلاحیه قانون تجارت الکترونیک

Latest Episode