صدای کتابدار
Category Arts
Published April 27, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مروری بر مصاحبه های تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی و تاریخ کتابخانه های ایران

Available Episodes

2021-04-27
دل سپرده به کودکان: مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ
2021-04-27
درّ دانش: مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-04-27
دل سپرده به کودکان: مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ
2021-04-27
درّ دانش: مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حری

Latest Episode