عزیز ملک ایران
Published August 24, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بادگیر، یکی از بخش های معماری بنا‌های قدیمی کاشان است که با طراحی فوق‌العاده ای برای خنک کردن و تهویه هوا، از آن استفاده می شود. در پادکست بادگیر به حرفه ها و بنا‌های قدیمی و تاریخی کاشان و اطراف آن می پردازیم. از بادگیر‌ها تا پادگیر‌ها، به امید معرفی بیشتر کاشان، عزیز ملک ایران زمین؛ عکس از بادگیر فاخر و بی‌نظیر خانه ارزشمند ضرابی در محله درب باغ کاشان است.

Available Episodes

2020-07-24
عزیز ملک ایران - قسمت اول
2020-07-28
عزیز ملک ایران قسمت دوم
2020-08-09
عزیز ملک ایران -قسمت سوم
2020-08-12
عزیز ملک ایران- قسمت چهارم
2020-08-14
عزیز ملک ایران - قسمت پنجم
2020-08-24
عزیز ملک ایران- قسمت ششم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-24
عزیز ملک ایران - قسمت اول
2020-07-28
عزیز ملک ایران قسمت دوم
2020-08-09
عزیز ملک ایران -قسمت سوم
2020-08-12
عزیز ملک ایران- قسمت چهارم
2020-08-14
عزیز ملک ایران - قسمت پنجم
2020-08-24
عزیز ملک ایران- قسمت ششم

Latest Episode