عشق هنر ادبیات
Category Arts
Published October 19, 2020
Episodes 43

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

عشق هنر ادبیات

Available Episodes

2020-07-23
الهی نامه خواجه عبدالله انصاری
2020-07-27
حکایتی از حلاج
2020-07-27
صفای اصفهانی
2020-07-27
لیلی و مجنون
2020-07-31
نظامی گنجوی
2020-08-01
بوسه
2020-08-01
خويش
2020-08-03
بزن مطرب
2020-08-03
همه تو
2020-08-03
میکده
2020-08-05
من عاشق چشمت شدم
2020-08-05
عاشقانه نیست
2020-08-09
راز دل
2020-08-09
اگر باشی
2020-08-09
نازنینم
2020-08-19
مسلخ عشق
2020-08-19
جهان خواهد بود
2020-08-26
به الا رسد هر که او لا شود
2020-08-26
ای روزگار
2020-09-16
بارانی
2020-09-16
چه براني
2020-09-16
ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد
2020-09-16
غزلي از ديوان شمس
2020-09-16
يك دم - A breath
2020-09-16
حكايتي از حلاج
2020-09-16
شاملو براي آيدا
2020-09-16
عمري به تكاپوي "تو"
2020-09-16
عمر گران میگذرد
2020-09-16
I can not go on without you
2020-10-19
بی سر و سامان
2020-10-19
محرم اسرار
2020-10-19
بی همگان بسر شود
2020-10-19
حکایتی از حلاج
2020-10-19
مرید پیر خمارم
2020-10-19
آواز - زلف تو
2020-10-19
دیوان شمس
2020-10-19
پل
2020-10-19
آواز- گلها
2020-10-19
آواز - بوی گیسو
2020-10-19
شاملو
2020-10-19
گفتم به چشم
2020-10-19
درد عشق
2020-10-19
دست دل از دامن دل دور باد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-23
الهی نامه خواجه عبدالله انصاری
2020-07-27
حکایتی از حلاج
2020-07-27
صفای اصفهانی
2020-07-27
لیلی و مجنون
2020-07-31
نظامی گنجوی
2020-08-01
بوسه
2020-08-01
خويش
2020-08-03
بزن مطرب
2020-08-03
همه تو
2020-08-03
میکده
2020-08-05
من عاشق چشمت شدم
2020-08-05
عاشقانه نیست
2020-08-09
راز دل
2020-08-09
اگر باشی
2020-08-09
نازنینم
2020-08-19
مسلخ عشق
2020-08-19
جهان خواهد بود
2020-08-26
به الا رسد هر که او لا شود
2020-08-26
ای روزگار
2020-09-16
بارانی
2020-09-16
چه براني
2020-09-16
ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد
2020-09-16
غزلي از ديوان شمس
2020-09-16
يك دم - A breath
2020-09-16
حكايتي از حلاج
2020-09-16
شاملو براي آيدا
2020-09-16
عمري به تكاپوي "تو"
2020-09-16
عمر گران میگذرد
2020-09-16
I can not go on without you
2020-10-19
بی سر و سامان
2020-10-19
محرم اسرار
2020-10-19
بی همگان بسر شود
2020-10-19
حکایتی از حلاج
2020-10-19
مرید پیر خمارم
2020-10-19
آواز - زلف تو
2020-10-19
دیوان شمس
2020-10-19
پل
2020-10-19
آواز- گلها
2020-10-19
آواز - بوی گیسو
2020-10-19
شاملو
2020-10-19
گفتم به چشم
2020-10-19
درد عشق
2020-10-19
دست دل از دامن دل دور باد

Latest Episode