فارسا
Published April 17, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شهامت ترک کمالگرایی برای دختران دختران همیشه یاد گرفته اند که یا کامل باشند و یا ناکام بمانند و همیشه از آنها انتظار رفته است که بی نقص باشند و از اشتباه کردن بهراسن.این باعث مشکلات و پیچیدگی های زیادی در زنان امروز شده است.این صوت ها، قسمت هایی از بخش های کتاب “شجاع باش دختر” می باشد که مورد پسند خودم هست و به صورت بخش به بخش اینجا میارمشون .امیدوارم که کمک کننده باشه

Available Episodes

2020-08-01
مقدمه
2020-08-24
دختر مودب و دوست داشتنی
2020-12-13
نیاز مبرم به خشنود سازی دیگران
2020-12-27
اگر تمام و کمال نباشم همه چیز به ورطه نابودی کشیده میشود!!!
2021-03-04
زمانی که دختر بی نقص به بزرگسالی میرسد
2021-03-15
چرا باید شجاع باشیم؟
2021-04-17
راهکارها
2021-05-01
سوپ سنگ
2021-06-25
ژرفای زن بودن
2021-07-23
جدایی از زنانگی (بخش هایی از کتاب ژرفای زن بودن)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-01
مقدمه
2020-08-24
دختر مودب و دوست داشتنی
2020-12-13
نیاز مبرم به خشنود سازی دیگران
2020-12-27
اگر تمام و کمال نباشم همه چیز به ورطه نابودی کشیده میشود!!!
2021-03-04
زمانی که دختر بی نقص به بزرگسالی میرسد
2021-03-15
چرا باید شجاع باشیم؟
2021-04-17
راهکارها
2021-05-01
سوپ سنگ
2021-06-25
ژرفای زن بودن
2021-07-23
جدایی از زنانگی (بخش هایی از کتاب ژرفای زن بودن)

Latest Episode