فرآیند درمان در روانشناسی
Published March 9, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست به نکاتی در مورد فرایند درمان در روانشناسی پرداخته میشود تا به اندازه ای اطلاعاتی در مورد مراجعه و فرق روانشناس و روانپزشک و .. داشته باشیم.

Available Episodes

2020-03-09
فرایند درمان در روانشناسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-09
فرایند درمان در روانشناسی

Latest Episode