فرکانس زندگی ما
Published April 28, 2021
Episodes 24

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تجربه و تکنیک‌های من در زندگی برای شناخت و کنترل نگرانی‌ها، ترسها و استرس‌ها.

Available Episodes

2021-02-05
پادکست اول
2021-02-11
از کجا شروع شد.
2021-02-17
بیدارشو
2021-02-19
گله و شکایت نکن.
2021-02-22
یک مدیتیشن ساده
2021-02-24
از حال بد به حال خوب
2021-03-03
دروغ نگیم
2021-03-09
به خودت نگیر
2021-03-15
این قسمت با بقیه قسمتها فرق میکنه!
2021-03-16
معجزه قلب
2021-03-19
Attack on Titan 1
2021-03-24
چطور جلوی خراب شدن رابطه‌ها رو بگیریم.
2021-04-03
Attack on Titan 2
2021-04-04
علت بسیاری از مشگلات ما
2021-04-08
راه غلبه و رهایی از دردها و تروماهای زندگی.
2021-04-20
یعنی چی با فکرمون یکی نشیم؟
2021-04-28
چطور سوءتفاهم‌های کوچکی که میتونن روابط ما رو با عزیزانمون خراب کنن پیدا کنیم.
2021-05-10
چطور میشه فهمید چرا نگران، عصبانی، غمگین و یا افسرده هستیم؟
2021-05-24
دروغهای که به خودمون میگیم.
2021-05-29
آیا میتونید این تمرین رو انجام بدید؟ لطفا تا آخر گوش بدید.
2021-06-09
آیا میتونیم بفهمیم که مشگل اصلی زندگی ما کجاست؟
2021-06-27
آیا میشه از شر عادت‌های بد خلاص شد؟ چطور میشه شروع عادت‌های خوب و جدید رو آسان کرد؟
2021-07-17
حالا اگر فهمیدیم مشگل کجاست چیکار کنیم؟ چطور میتونیم به خودمون کمک کنیم؟
2021-08-08
چطوری در زندگی از فرکانس منفی به فرکانس مثبت سوییچ کنیم. کارواش دلخوشی‌ها!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-05
پادکست اول
2021-02-11
از کجا شروع شد.
2021-02-17
بیدارشو
2021-02-19
گله و شکایت نکن.
2021-02-22
یک مدیتیشن ساده
2021-02-24
از حال بد به حال خوب
2021-03-03
دروغ نگیم
2021-03-09
به خودت نگیر
2021-03-15
این قسمت با بقیه قسمتها فرق میکنه!
2021-03-16
معجزه قلب
2021-03-19
Attack on Titan 1
2021-03-24
چطور جلوی خراب شدن رابطه‌ها رو بگیریم.
2021-04-03
Attack on Titan 2
2021-04-04
علت بسیاری از مشگلات ما
2021-04-08
راه غلبه و رهایی از دردها و تروماهای زندگی.
2021-04-20
یعنی چی با فکرمون یکی نشیم؟
2021-04-28
چطور سوءتفاهم‌های کوچکی که میتونن روابط ما رو با عزیزانمون خراب کنن پیدا کنیم.
2021-05-10
چطور میشه فهمید چرا نگران، عصبانی، غمگین و یا افسرده هستیم؟
2021-05-24
دروغهای که به خودمون میگیم.
2021-05-29
آیا میتونید این تمرین رو انجام بدید؟ لطفا تا آخر گوش بدید.
2021-06-09
آیا میتونیم بفهمیم که مشگل اصلی زندگی ما کجاست؟
2021-06-27
آیا میشه از شر عادت‌های بد خلاص شد؟ چطور میشه شروع عادت‌های خوب و جدید رو آسان کرد؟
2021-07-17
حالا اگر فهمیدیم مشگل کجاست چیکار کنیم؟ چطور میتونیم به خودمون کمک کنیم؟
2021-08-08
چطوری در زندگی از فرکانس منفی به فرکانس مثبت سوییچ کنیم. کارواش دلخوشی‌ها!

Latest Episode