فلسفه علم
Category Science
Published October 4, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر اپیزود از این پادکست درباره یکی از مفاهیم "فلسفه علم صحبت می‌شود و تلاش شده تا با بیان و زبانی ساده لایه های معنایی فلسفه علم بازنمایی شود.در این مسیر امیر حسن موسوی دانش آموخته فلسفه علم با پژمان نوروزی همکلام شده و با کارگردانی سیاوش صفاریان‌پور به بیان سرفصلهایی مهم از فلسفه علم می‌پردازند. این پادکست کاری است از بنیاد جایزه چراغ

Available Episodes

2020-07-11
فلسفه علم چیست؟ پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز
2020-07-11
در فلسفه علم به چه جنس پرسش‌هایی می پردازیم؟
2020-07-11
علم و شبه‌ علم(بخش اول)، معیار ابطال‌پذیری پوپر
2020-07-11
علم و شبه علم(بخش دوم)، مثال‌های تاریخی: مورد آفرینش گرایی
2020-07-11
انقلاب‌های علمی، پارادایم و تامس کون
2020-07-26
ریشه‌های علم جدید(بخش اول) : از مرکز عالم خارج می‌شویم
2020-07-26
ریشه‌های علم جدید (بخش دوم) : نیوتن و نگرش مکانیستی به عالم
2020-08-15
ریشه‌های علم جدید (بخش سوم) : گالیله و کلیسا
2020-08-15
فلسفه علم گالیله، واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی
2020-10-04
داروین

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-11
فلسفه علم چیست؟ پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز
2020-07-11
در فلسفه علم به چه جنس پرسش‌هایی می پردازیم؟
2020-07-11
علم و شبه‌ علم(بخش اول)، معیار ابطال‌پذیری پوپر
2020-07-11
علم و شبه علم(بخش دوم)، مثال‌های تاریخی: مورد آفرینش گرایی
2020-07-11
انقلاب‌های علمی، پارادایم و تامس کون
2020-07-26
ریشه‌های علم جدید(بخش اول) : از مرکز عالم خارج می‌شویم
2020-07-26
ریشه‌های علم جدید (بخش دوم) : نیوتن و نگرش مکانیستی به عالم
2020-08-15
ریشه‌های علم جدید (بخش سوم) : گالیله و کلیسا
2020-08-15
فلسفه علم گالیله، واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی
2020-10-04
داروین

Latest Episode