قاف پادکست GhafPodcast
Category Business
Published December 23, 2020
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

علت شکست های ما تنها عدم آگاهی است هدف ما آگاهی بخشیدن به شماست. "دانش قدرت است" قاف پادکستی فارسی است که در آن ما در مورد علم مدیریت و روان شناسی ،رهبری،مارکتینگ صحبت می کنیم و میخوایم کمکی کنیم به کسایی که میخواند بیزینس خودشون داشته باشند. [email protected] . #Ghafpodcast

Available Episodes

2019-02-12
1:When-خلاصه کتاب کی
2019-02-26
2:Bystander effect_قسمت دوم_اثر‌تماشاگر
2020-01-19
8:MBTIشروع کسب و کار و تست
2020-03-05
9: تجزیه و تحلیل بازار و صنعت
2020-03-21
10:قسمت ویژه-چطور فریب می خوریم
2020-04-03
11:فرصتها و بحرانها در زمان شیوع ویروس کرونا-مصاحبه با خانم دکتر سمیرا ذاکرانی
2020-05-13
12:Business Innovation-نوآوری در کسب و کارها
2020-12-23
13:price-قیمت گذاری در کسب وکار مصاحبه
2020-07-22
14:Brand_ چطور نام تجاری یا برند مناسب انتخاب کنیم
2020-07-29
15:Strategy_انتخاب استراتژی
2020-08-06
16:Tourism-حال و احوال صنعت گردشگری در شرایط پاندمی
2020-10-21
17:Business Plan-طرح کسب و کار
2020-11-10
18:Business Model-بیزینس مدل
2021-01-12
E19:مراکز رشد و شتابدهنده ها چه کمکی به استارتاپ ها میکنند
2021-02-02
E20:Online Shopping-چطور فروشگاه اینترنتی بسازیم
2021-03-16
E21:Customerمشتری و وفادار سازی مشتریان
2021-03-18
7:Yes-تکنیکهای متقاعد سازی قسمت چهارم
2021-03-18
6:Yes-تکنیکهای متقاعدسازی قسمت سوم
2021-03-18
5:Yes-روشهای متقاعد سازی قسمت دوم
2021-03-18
4:Yes-روشهای متقاعدسازی قسمت اول
2021-05-12
E22:Human Resource-تیم سازی و منابع انسانی
2021-06-01
E23: Branding-برندسازی
2021-06-15
E24:MBTI-شخصیت شناسی و اثرآن در موفقیت
2021-06-29
E25:Digital Marketing-بازاریابی دیجیتال
2021-07-14
E26:intellectual property-چطور از ایده ها حفاظت کنیم
2021-07-21
E27: تامین مالی و جذب سرمایه گذار
2021-07-26
E27: تامین مالی و جذب سرمایه گذار
2021-08-10
E28:چطور از داده ها در بازایابی استفاده می شود

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-02-12
1:When-خلاصه کتاب کی
2019-02-26
2:Bystander effect_قسمت دوم_اثر‌تماشاگر
2020-01-19
8:MBTIشروع کسب و کار و تست
2020-03-05
9: تجزیه و تحلیل بازار و صنعت
2020-03-21
10:قسمت ویژه-چطور فریب می خوریم
2020-04-03
11:فرصتها و بحرانها در زمان شیوع ویروس کرونا-مصاحبه با خانم دکتر سمیرا ذاکرانی
2020-05-13
12:Business Innovation-نوآوری در کسب و کارها
2020-12-23
13:price-قیمت گذاری در کسب وکار مصاحبه
2020-07-22
14:Brand_ چطور نام تجاری یا برند مناسب انتخاب کنیم
2020-07-29
15:Strategy_انتخاب استراتژی
2020-08-06
16:Tourism-حال و احوال صنعت گردشگری در شرایط پاندمی
2020-10-21
17:Business Plan-طرح کسب و کار
2020-11-10
18:Business Model-بیزینس مدل
2021-01-12
E19:مراکز رشد و شتابدهنده ها چه کمکی به استارتاپ ها میکنند
2021-02-02
E20:Online Shopping-چطور فروشگاه اینترنتی بسازیم
2021-03-16
E21:Customerمشتری و وفادار سازی مشتریان
2021-03-18
7:Yes-تکنیکهای متقاعد سازی قسمت چهارم
2021-03-18
6:Yes-تکنیکهای متقاعدسازی قسمت سوم
2021-03-18
5:Yes-روشهای متقاعد سازی قسمت دوم
2021-03-18
4:Yes-روشهای متقاعدسازی قسمت اول
2021-05-12
E22:Human Resource-تیم سازی و منابع انسانی
2021-06-01
E23: Branding-برندسازی
2021-06-15
E24:MBTI-شخصیت شناسی و اثرآن در موفقیت
2021-06-29
E25:Digital Marketing-بازاریابی دیجیتال
2021-07-14
E26:intellectual property-چطور از ایده ها حفاظت کنیم
2021-07-21
E27: تامین مالی و جذب سرمایه گذار
2021-07-26
E27: تامین مالی و جذب سرمایه گذار
2021-08-10
E28:چطور از داده ها در بازایابی استفاده می شود

Latest Episode