قانون جذب(امیرشریفی)
Category Science
Published June 20, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

جهت شرکت در دوره آموزش قانون جذب استاد امیرشریفی با شماره 09197942154 تماس بگیرید . در این دوره شما کاملا با قانون جذب وقدرت ذهن در خلق آرزوهایتان آشنا خواهید شد. این دوره زندگی شما را از هر نظر بسیار زیبا می کند. هر فرد موفق خودآگاه یا ناخوداگاه این مطالب را در زندگی اجرا میکند. دوره کارشناس جذب شوید زیر نظر مستقیم استاد #امیرشریفی مدیریت میشود

Available Episodes

2020-02-05
48 Be Moshkelat Nachasbid.MP3
2020-02-06
66 fal
2020-02-06
27 Tajassome Ruze Royayi
2020-02-08
43 Vabastegi.MP3
2020-02-08
10 Jazbe Yak Shakhs.MP3
2020-02-25
69 Sabr va Shokrgozari
2020-02-27
Estefadeh az dore
2020-02-27
16 Tamrine Soalate Ragbari.MP3
2020-02-27
09 Dust Dashtane Khod.MP3
2020-03-07
55 nazm
2020-03-07
38 Key va Chetori
2020-03-07
49 Ehsase darandegi.MP3
2020-03-20
39 Bavarhaye Mahdud Konande
2020-03-20
39 Bavarhaye Mahdud Konande

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-05
48 Be Moshkelat Nachasbid.MP3
2020-02-06
66 fal
2020-02-06
27 Tajassome Ruze Royayi
2020-02-08
43 Vabastegi.MP3
2020-02-08
10 Jazbe Yak Shakhs.MP3
2020-02-25
69 Sabr va Shokrgozari
2020-02-27
Estefadeh az dore
2020-02-27
16 Tamrine Soalate Ragbari.MP3
2020-02-27
09 Dust Dashtane Khod.MP3
2020-03-07
55 nazm
2020-03-07
38 Key va Chetori
2020-03-07
49 Ehsase darandegi.MP3
2020-03-20
39 Bavarhaye Mahdud Konande
2020-03-20
39 Bavarhaye Mahdud Konande

Latest Episode