قربانیان خاموش
Published February 2, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

جمعیت امام علی بر آن است تا روایت‌های حقیقی و واقعی از موارد کودک آزاری در بطن جامعه و در سکونتگاه‌های فقیرنشین را در قالب "پادکست قربانیان خاموش" به همراه بررسی آن‌ها از ابعاد مختلفِ روانشناسی، جامعه شناسی، مددکاری اجتماعی، انسان شناسی، فلسفی، حقوقی و فرهنگی با کمک اساتید و صاحبنظران به تحلیل بنشیند.

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode