قصه های كودكانه روشا
Category Arts
Published March 25, 2021
Episodes 72

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با من نفس بکش دخترم ، من تو را آزاد به دنیا آوردم مثل دریا مثل موج… تو هر روز از نو در من متولد میشوی ….. زيباي من هرشب برايت قصه اي ميخوانم با عشق تا بداني تا ابد دوستت دارم

Available Episodes

2021-01-09
قرمزى
2021-01-10
سه تا دوست
2021-01-10
پسته دهان بسته
2021-01-10
زنبورک وزوزی
2021-01-10
آشتی آشتی
2021-01-11
از چی بترسیم از چی نترسیم؟
2021-01-16
سیب کال و ماهی قرمز
2021-01-16
نصف نصف نصفه ی یک لقمه
2021-01-16
آقا موش باهوش
2021-01-16
دوست کوچک من
2021-01-16
مهمانی
2021-01-16
جشن تولد
2021-01-16
سرماخوردگی
2021-01-16
سفر
2021-01-23
هدیه
2021-01-23
باغ سیب
2021-01-23
آقا كمده
2021-01-23
هميشه ى هميشه دوستت دارم
2021-01-24
از من کلاه بخرید
2021-01-24
کی با من پیتزا میپزه
2021-01-24
به اندازه پولم خرید می کنن
2021-01-25
بزی که قالیچه شد
2021-01-25
کلبه ام را ساده میسازم
2021-01-25
با پولم هدیه ام میخرم
2021-01-25
چی لازم دارم ،چی می خرم!
2021-01-26
آرزوی خرگوش
2021-01-27
پولم چه زود تمام شد
2021-01-27
چه روزی قلکم را بشکنم
2021-01-29
سرماخوردگي خرس
2021-01-30
می می نی چه دوست نازنینی
2021-01-30
پنیر داداش ماسته حرف می می نی راسته
2021-01-30
مي مي ني يه عالمه شيريني
2021-01-30
مي مي ني ديگه بيكار دوست و رفيق نداره
2021-01-30
درخت و برگ و ريشه مى مى نى پيدا ميشه
2021-01-30
مى مى نى تو مهد كودك دوسته با فيل و اردك
2021-02-07
مى مى نى گل ميكشه يا نى نى
2021-02-07
مى مى نى حالا تميز تريني
2021-02-07
پرنده رو درخت مى مى نى شده شلخته
2021-02-07
می می نی تولد و مهمونی
2021-02-07
می می نی الهی بد نبینی
2021-02-07
مى مى نى پشت پرده يه سكه پيدا كرده
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در بهار
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در تابستان
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در پاییز
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در زمستان
2021-02-24
هاپو و مادربزرگش
2021-02-24
بازی جدید هاپو
2021-02-24
هاپو و زنگ هوش و سرگرمی
2021-02-24
چطوری پول اسکیت را جور کنم
2021-02-24
وقت خواب هاپو
2021-02-24
تولدت مبارک هاپو
2021-02-24
باغچه ی هاپو
2021-02-26
خرس پشیمان
2021-02-26
اولین گردش میمون کوچولو
2021-02-27
اسب پیر و روباه زرنگ
2021-02-28
روباه و کلاغ
2021-02-28
پیشی کوچولو بازیگوش
2021-03-02
موش و گربه
2021-03-02
گرگ طمع کار
2021-03-03
من می توانم رد بشم
2021-03-04
چوپان دروغگو
2021-03-05
روزی که موش کوچولو به دنیا اومد
2021-03-05
موش کوچولو سوار کشتی می شود
2021-03-06
موش کوچولو دندان پزشک می شود
2021-03-06
موش کوچولو به قصر شیر می رود
2021-03-09
کادوی کلوچه توت فرنگی
2021-03-14
مهمانی ستاره های دنباله دار
2021-03-14
کلوچه توت فرنکی در سالن زیبایی
2021-03-14
مسابقه بزرگ شیرینی پزی
2021-03-15
کلوچه توت فرنگی به مدرسه بر می گردد
2021-03-15
یک روز در طبیعت
2021-03-25
وقت خواب خرس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-09
قرمزى
2021-01-10
سه تا دوست
2021-01-10
پسته دهان بسته
2021-01-10
زنبورک وزوزی
2021-01-10
آشتی آشتی
2021-01-11
از چی بترسیم از چی نترسیم؟
2021-01-16
سیب کال و ماهی قرمز
2021-01-16
نصف نصف نصفه ی یک لقمه
2021-01-16
آقا موش باهوش
2021-01-16
دوست کوچک من
2021-01-16
مهمانی
2021-01-16
جشن تولد
2021-01-16
سرماخوردگی
2021-01-16
سفر
2021-01-23
هدیه
2021-01-23
باغ سیب
2021-01-23
آقا كمده
2021-01-23
هميشه ى هميشه دوستت دارم
2021-01-24
از من کلاه بخرید
2021-01-24
کی با من پیتزا میپزه
2021-01-24
به اندازه پولم خرید می کنن
2021-01-25
بزی که قالیچه شد
2021-01-25
کلبه ام را ساده میسازم
2021-01-25
با پولم هدیه ام میخرم
2021-01-25
چی لازم دارم ،چی می خرم!
2021-01-26
آرزوی خرگوش
2021-01-27
پولم چه زود تمام شد
2021-01-27
چه روزی قلکم را بشکنم
2021-01-29
سرماخوردگي خرس
2021-01-30
می می نی چه دوست نازنینی
2021-01-30
پنیر داداش ماسته حرف می می نی راسته
2021-01-30
مي مي ني يه عالمه شيريني
2021-01-30
مي مي ني ديگه بيكار دوست و رفيق نداره
2021-01-30
درخت و برگ و ريشه مى مى نى پيدا ميشه
2021-01-30
مى مى نى تو مهد كودك دوسته با فيل و اردك
2021-02-07
مى مى نى گل ميكشه يا نى نى
2021-02-07
مى مى نى حالا تميز تريني
2021-02-07
پرنده رو درخت مى مى نى شده شلخته
2021-02-07
می می نی تولد و مهمونی
2021-02-07
می می نی الهی بد نبینی
2021-02-07
مى مى نى پشت پرده يه سكه پيدا كرده
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در بهار
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در تابستان
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در پاییز
2021-02-16
ببین چقدر دوستت دارم در زمستان
2021-02-24
هاپو و مادربزرگش
2021-02-24
بازی جدید هاپو
2021-02-24
هاپو و زنگ هوش و سرگرمی
2021-02-24
چطوری پول اسکیت را جور کنم
2021-02-24
وقت خواب هاپو
2021-02-24
تولدت مبارک هاپو
2021-02-24
باغچه ی هاپو
2021-02-26
خرس پشیمان
2021-02-26
اولین گردش میمون کوچولو
2021-02-27
اسب پیر و روباه زرنگ
2021-02-28
روباه و کلاغ
2021-02-28
پیشی کوچولو بازیگوش
2021-03-02
موش و گربه
2021-03-02
گرگ طمع کار
2021-03-03
من می توانم رد بشم
2021-03-04
چوپان دروغگو
2021-03-05
روزی که موش کوچولو به دنیا اومد
2021-03-05
موش کوچولو سوار کشتی می شود
2021-03-06
موش کوچولو دندان پزشک می شود
2021-03-06
موش کوچولو به قصر شیر می رود
2021-03-09
کادوی کلوچه توت فرنگی
2021-03-14
مهمانی ستاره های دنباله دار
2021-03-14
کلوچه توت فرنکی در سالن زیبایی
2021-03-14
مسابقه بزرگ شیرینی پزی
2021-03-15
کلوچه توت فرنگی به مدرسه بر می گردد
2021-03-15
یک روز در طبیعت
2021-03-25
وقت خواب خرس

Latest Episode