قصه های کودکانه با مرسده
Category Entertainment
Published June 24, 2021
Episodes 35

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مرسده هر شب یک قصه قشنگ و دوست داشتنی میگه. قصه ای که رویای شبهای پر ستاره بچه ها رو میسازه

Available Episodes

2021-06-15
ماهی شب عید
2021-06-16
گورخری که بلند بلند فکر می کرد
2021-06-16
پوتین گمشده
2021-06-17
فیلی که ورد می خواند
2021-06-17
عینک مادربزرگ
2021-06-18
گربه طمع کار
2021-06-19
لیوان لب پر
2021-06-20
سنجاب شکموی تک خور
2021-06-22
خاله سوسکه
2021-06-26
آرزوی درخت هلو
2021-06-27
موش خانه ی اربابی
2021-06-29
شاپرک و خانه تکانی عید
2021-07-01
لبخند آدم برفی
2021-07-01
دلقک ماهی
2021-07-03
نازپری و آیلا
2021-07-04
بامبوهای خیلی بلند
2021-07-05
اردک بازیگوش
2021-07-06
ستاره های سارا
2021-07-07
بز دانا
2021-07-08
خارپشت خودخواه
2021-07-12
همکلاسی های مهربان
2021-07-13
انار ترش و شیرین
2021-07-14
عاقبت کم فروشی
2021-07-15
روز برفی
2021-07-16
دوستی که دشمن شد
2021-07-17
لوبیاهایی که سحر آمیز شدند
2021-07-20
گروه سرود مدرسه
2021-07-21
دکتر خرسی
2021-07-23
ناری و مارال
2021-07-24
سوپ هویج خانوم خرگوشه
2021-07-29
آشیانه ی کوکو
2021-08-02
راما و گل مغرور
2021-08-05
قاصدک خوش خبر
2021-08-06
صیاد و حیوانات جنگل
2021-08-07
کلاغ حقه باز

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-06-15
ماهی شب عید
2021-06-16
گورخری که بلند بلند فکر می کرد
2021-06-16
پوتین گمشده
2021-06-17
فیلی که ورد می خواند
2021-06-17
عینک مادربزرگ
2021-06-18
گربه طمع کار
2021-06-19
لیوان لب پر
2021-06-20
سنجاب شکموی تک خور
2021-06-22
خاله سوسکه
2021-06-26
آرزوی درخت هلو
2021-06-27
موش خانه ی اربابی
2021-06-29
شاپرک و خانه تکانی عید
2021-07-01
لبخند آدم برفی
2021-07-01
دلقک ماهی
2021-07-03
نازپری و آیلا
2021-07-04
بامبوهای خیلی بلند
2021-07-05
اردک بازیگوش
2021-07-06
ستاره های سارا
2021-07-07
بز دانا
2021-07-08
خارپشت خودخواه
2021-07-12
همکلاسی های مهربان
2021-07-13
انار ترش و شیرین
2021-07-14
عاقبت کم فروشی
2021-07-15
روز برفی
2021-07-16
دوستی که دشمن شد
2021-07-17
لوبیاهایی که سحر آمیز شدند
2021-07-20
گروه سرود مدرسه
2021-07-21
دکتر خرسی
2021-07-23
ناری و مارال
2021-07-24
سوپ هویج خانوم خرگوشه
2021-07-29
آشیانه ی کوکو
2021-08-02
راما و گل مغرور
2021-08-05
قاصدک خوش خبر
2021-08-06
صیاد و حیوانات جنگل
2021-08-07
کلاغ حقه باز

Latest Episode