قند پارسی
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قند پارسی گلگشتی در باغ پر برگ و بار ادبیات فارسی شعرخوانی، آشنایی با مفاهیم ادبی، شناخت متون نظم و نثر کهن، شنیدن موسیقیهای اصیل ایرانی و… کاری مشترک از مهدی محمدقاسمی و میر‌هادی نایینی زاده، پخش شده از رادیو گوش کن

Available Episodes

2020-12-27
برنامه رادیویی قند پارسی قسمت اول
2021-02-07
برنامه رادیویی قند پارسی، قسمت دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-27
برنامه رادیویی قند پارسی قسمت اول
2021-02-07
برنامه رادیویی قند پارسی، قسمت دوم

Latest Episode