لایوپاد
Category Business
Published July 7, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی در رابطه با دیزاین، فریلنسینگ و کارآفرینی که به شکل زنده در دیسکورد برگزار میشه.

Available Episodes

2021-05-12
لایوپاد | اشتباهات من
2021-06-02
لایوپاد | قسمت دوم | ساخت بیزینس کوچک برای فریلنسرها
2021-07-07
لایوپاد | قسمت سوم | مشتریان خارجی و درآمد دلاری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-05-12
لایوپاد | اشتباهات من
2021-06-02
لایوپاد | قسمت دوم | ساخت بیزینس کوچک برای فریلنسرها
2021-07-07
لایوپاد | قسمت سوم | مشتریان خارجی و درآمد دلاری

Latest Episode