مادرانه
Category Education
Published October 18, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Parenting

Available Episodes

2020-10-18
اپیزود ۱۰، والدگری در بحران
2020-10-18
اپیزود معرفی مرسده عامری
2020-10-18
اپیزود ۱۱: مدرسه در خانه، در زمان خانه‌نشینی
2020-05-01
اپیزود ۱۲، تجربه آموزش بدون مدرسه‌
2020-06-25
اپیزود ۱۳، اختلالاتِ باعث اختلافات
2020-07-08
اپیزود ۱۴، ورود فرزندخوانده‌ها به مهدکودک و مدرسه
2020-08-18
اپیزود ۱۵، مدیریت آموزش کودک در خانه و چالش‌های آن در زمان خانه‌نشینی
2020-08-30
اپیزود ۱۶، روش‌های ایجاد نظم و تعیین حد و مرز برای کودکان
2020-09-05
اپیزود ۱۷: نگرانی‌های والدین از بازگشایی مدارس به صورت مجازی و نیمه‌حضوری در دوران کرونا
2020-10-18
اپیزود ۱۸: مربیگری حرفه‌ای، چالش‌ها و سختی‌ها
2020-11-20
اپیزود ۱۹: مددکار اجتماعی کیست و چطور می‌تواند به ما کمک کند؟
2020-12-15
اپیزود ۲۰: هنر و خلاقیت کودکان ۶ ماه تا ۶ سال، بایدها و نبایدها در هدایت یا آموزش
2020-12-30
اپیزود ۲۱، هنر و خلاقیت کودکان ۲ سال تا ۸ سال
2021-01-21
اپیزود ۲۲: بررسی اهمیت تولید آثار هنری خردسال
2021-02-05
اپیزود ۲۳: سیستم‌های فرهنگی،آموزشی اروپایی چه آموزه‌هایی برای عبور از چالش‌های دوان کرونا دارند؟
2021-05-08
اپیزود ۲۴: چگونه کودکم را برای مهاجرت و مواجه با محیط جدید آماده کنم که آسیب نبیند؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-18
اپیزود ۱۰، والدگری در بحران
2020-10-18
اپیزود معرفی مرسده عامری
2020-10-18
اپیزود ۱۱: مدرسه در خانه، در زمان خانه‌نشینی
2020-05-01
اپیزود ۱۲، تجربه آموزش بدون مدرسه‌
2020-06-25
اپیزود ۱۳، اختلالاتِ باعث اختلافات
2020-07-08
اپیزود ۱۴، ورود فرزندخوانده‌ها به مهدکودک و مدرسه
2020-08-18
اپیزود ۱۵، مدیریت آموزش کودک در خانه و چالش‌های آن در زمان خانه‌نشینی
2020-08-30
اپیزود ۱۶، روش‌های ایجاد نظم و تعیین حد و مرز برای کودکان
2020-09-05
اپیزود ۱۷: نگرانی‌های والدین از بازگشایی مدارس به صورت مجازی و نیمه‌حضوری در دوران کرونا
2020-10-18
اپیزود ۱۸: مربیگری حرفه‌ای، چالش‌ها و سختی‌ها
2020-11-20
اپیزود ۱۹: مددکار اجتماعی کیست و چطور می‌تواند به ما کمک کند؟
2020-12-15
اپیزود ۲۰: هنر و خلاقیت کودکان ۶ ماه تا ۶ سال، بایدها و نبایدها در هدایت یا آموزش
2020-12-30
اپیزود ۲۱، هنر و خلاقیت کودکان ۲ سال تا ۸ سال
2021-01-21
اپیزود ۲۲: بررسی اهمیت تولید آثار هنری خردسال
2021-02-05
اپیزود ۲۳: سیستم‌های فرهنگی،آموزشی اروپایی چه آموزه‌هایی برای عبور از چالش‌های دوان کرونا دارند؟
2021-05-08
اپیزود ۲۴: چگونه کودکم را برای مهاجرت و مواجه با محیط جدید آماده کنم که آسیب نبیند؟

Latest Episode