ماراتن(Marathon)
Category Fiction
Published May 1, 2020
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ماراتن زندگی نامه علی باغبانباشی و حسین ابوذر از ورزشکاران قدیمی دهه ۵۰ در رشته دوومیدانی می باشد که در شش قسمت از رادیو نمایش پخش گردیده است

Available Episodes

2020-04-24
ماراتن(Marathon) (Trailer)
2020-04-25
ماراتن
2020-04-27
( ماراتن ( قسمت دوم
2020-04-28
ماراتن قسمت سوم
2020-04-29
ماراتن قسمت چهارم
2020-04-30
ماراتن قسمت پنجم
2020-05-01
ماراتن قسمت ششم(Marathon)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-24
ماراتن(Marathon) (Trailer)
2020-04-25
ماراتن
2020-04-27
( ماراتن ( قسمت دوم
2020-04-28
ماراتن قسمت سوم
2020-04-29
ماراتن قسمت چهارم
2020-04-30
ماراتن قسمت پنجم
2020-05-01
ماراتن قسمت ششم(Marathon)

Latest Episode