مبانی هنر
Category Arts
Published December 17, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سعی ما ارائه آموزش رایگان و با کیفیت در زمینه اصول و مبانی هنر ، رنگ شناسی ، تصویر سازی ، گرافیک و ... می‌باشد

Available Episodes

2020-12-17
آشنایی با مبانی هنر های تجسمی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-17
آشنایی با مبانی هنر های تجسمی

Latest Episode