مجله سينمايي موج هفتم
Category TV & Film
Published December 28, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مجله سينمايي موج هفتم، يک پادکست سينمايي است در راستاي آشنايي بيشتر مخاطبانش با سينما.

Available Episodes

2020-04-26
قسمت اول، بررسي مراسم اسکار 2020
2020-04-27
قسمت دوم، شخصيت جوکر در سينما
2020-04-27
قسمت سوم، سيستم هاي پخش آنلاين
2020-05-17
قسمت چهارم بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر سینمای جهان
2020-05-31
قسمت پنجم، بررسي سينماي لئوس کاراکس
2020-07-12
قسمت ششم، سينماي آمريکا در دهه 50
2020-07-27
قسمت هفتم، سينماي اروپا در دهه 50
2020-08-10
قسمت هشتم سينماي ژاپن در دهه 50
2020-08-24
قسمت نهم، بررسي فيلم‌های Ema,Monos , Les Miserables و Da 5 Bloods
2020-09-14
قسمت دهم، بررسي سينماي ليساندرو آلونسو
2020-09-28
قسمت یازدهم بررسی ژانر سرقت در سینما
2020-12-14
بررسی فیلم تنت
2020-12-28
صحبت درمورد HBO MAX و Warner Brothers
2021-03-15
تاریخچه تصویر متحرک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-26
قسمت اول، بررسي مراسم اسکار 2020
2020-04-27
قسمت دوم، شخصيت جوکر در سينما
2020-04-27
قسمت سوم، سيستم هاي پخش آنلاين
2020-05-17
قسمت چهارم بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر سینمای جهان
2020-05-31
قسمت پنجم، بررسي سينماي لئوس کاراکس
2020-07-12
قسمت ششم، سينماي آمريکا در دهه 50
2020-07-27
قسمت هفتم، سينماي اروپا در دهه 50
2020-08-10
قسمت هشتم سينماي ژاپن در دهه 50
2020-08-24
قسمت نهم، بررسي فيلم‌های Ema,Monos , Les Miserables و Da 5 Bloods
2020-09-14
قسمت دهم، بررسي سينماي ليساندرو آلونسو
2020-09-28
قسمت یازدهم بررسی ژانر سرقت در سینما
2020-12-14
بررسی فیلم تنت
2020-12-28
صحبت درمورد HBO MAX و Warner Brothers
2021-03-15
تاریخچه تصویر متحرک

Latest Episode