مدادسیاه
Category Arts
Published December 21, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست مداد سیاه درباره داستان کوتاه حرف می زنیم ، از چیستی داستان کوتاه و عناصرش گرفته تا روندی که طی کرده وبه شکل امروزی دراومده. درباره انواع داستان کوتاه امروزی هم حرف می زنیم. به فراخور موضوعات نمونه هایی از داستان های کوتاه رو هم با هم می شنویم

Available Episodes

2020-07-07
ghesmate 00-final
2020-07-21
Episode 1-داستان کوتاه چیست
2020-07-27
A.01- Ep.01 داستان کوتاه اهل دنیا
2020-07-27
A.02.Ep 01 داستان کوتاه زن نازنین
2020-08-04
Episode 02- طرح داستان
2020-08-04
A.Ep 01- همسر
2020-08-19
قسمت سوم- شخصیت
2020-08-19
پیوست چهارم - آبجی خانم
2020-09-02
Episode 4- زاویه دید
2020-09-02
A.Ep.04- داستان کوتاه یک گوشه پاک و پر نور
2020-09-16
قسمت پنجم- راوی
2020-09-16
پیوست ششم - چشم های دکمه ای من
2020-09-30
قسمت ششم - کشمکش
2020-09-30
پیوست هفتم -آقای نویسنده ی عزیز
2020-10-14
قسمت هفتم - صحنه داستان
2020-10-14
پیوست هشتم - چهارراه
2020-10-28
قسمت هشتم - دیالوگ
2020-10-28
پیوست نهم - متهم
2020-11-11
قسمت نهم - لحن
2020-11-11
پیوست دهم - آن گوشه دنج سمت چپ
2020-12-20
یک یلدای دیگر
2020-12-20
یک یلدای دیگر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-07
ghesmate 00-final
2020-07-21
Episode 1-داستان کوتاه چیست
2020-07-27
A.01- Ep.01 داستان کوتاه اهل دنیا
2020-07-27
A.02.Ep 01 داستان کوتاه زن نازنین
2020-08-04
Episode 02- طرح داستان
2020-08-04
A.Ep 01- همسر
2020-08-19
قسمت سوم- شخصیت
2020-08-19
پیوست چهارم - آبجی خانم
2020-09-02
Episode 4- زاویه دید
2020-09-02
A.Ep.04- داستان کوتاه یک گوشه پاک و پر نور
2020-09-16
قسمت پنجم- راوی
2020-09-16
پیوست ششم - چشم های دکمه ای من
2020-09-30
قسمت ششم - کشمکش
2020-09-30
پیوست هفتم -آقای نویسنده ی عزیز
2020-10-14
قسمت هفتم - صحنه داستان
2020-10-14
پیوست هشتم - چهارراه
2020-10-28
قسمت هشتم - دیالوگ
2020-10-28
پیوست نهم - متهم
2020-11-11
قسمت نهم - لحن
2020-11-11
پیوست دهم - آن گوشه دنج سمت چپ
2020-12-20
یک یلدای دیگر
2020-12-20
یک یلدای دیگر

Latest Episode