مدرسان شریف
Category Education
Published June 20, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

انتشارات مدرسان شریف دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متشکل از متخصصان باتجربه حوزه آموزش، قویترین و معتبرترین مرکز برگزاری دوره های آمادگی آزمونهای دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی و ... ،می باشد. با افزایش دوره های آمادگی آزمون در سالهای اخیر، این مؤسسه با ارائه خدمات آموزشی با کیفیت، شاهد استقبال چشمگیر جمع کثیری از دانشجویان بوده و با افتخار اعلام می دارد که توانسته تأثیر شگرفی در موفقیت دانش پذیران داشته باشد و رتبه های تک رقمی و برتر را به عنوان آینده سازان ایران معرفی نماید.

Available Episodes

2020-03-15
modaresan_podcast
2020-03-15
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول)
2020-03-15
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم)
2020-03-15
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم)
2020-03-25
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش اول
2020-03-25
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش دوم
2020-03-25
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش سوم
2020-03-25
بخش صبحگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25
بخش ظهرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25
بخش عصرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25
بخش شبانگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-15
modaresan_podcast
2020-03-15
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول)
2020-03-15
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم)
2020-03-15
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم)
2020-03-25
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش اول
2020-03-25
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش دوم
2020-03-25
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش سوم
2020-03-25
بخش صبحگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25
بخش ظهرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25
بخش عصرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25
بخش شبانگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف

Latest Episode