مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام روانشناسی آموزش نورو
Published July 16, 2020
Episodes 30

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست توانبخشی نوزادان کودکان نوجوانان بزرگسالان سالمندان بررسی مشکلات گفتاردرمانی کاردرمانی روانشناسی آموزش نوروفیدبک مشاوره . علت مشکلات ارتباط گفتار زبان شناخت بلع چیست و چگونه میتوان به کودکان نوجوانان و بزرگسالانی که مشکلات گفتار زبان ارتباط جویدن و بلع دارند کمک نمود. بهترین مرکز گفتاردرمانی کاردرمانی روانشناسی و مشاوره و آموزش که در آذربایجان و تبریز به مردم خدمت رسانی می کند مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام می باشد. این مرکز به مدیریت دکتر معصومی در تبریز هم اکنون ۲۰ سال است که خدمات گفتاردرمانی کودکان گفتاردرمانی بزرگسالان کاردرمانی کودکان و کاردرمانی بزرگسالان

Available Episodes

2020-03-09
تواناییهای کودکان در ۲۴ ماهگی و یا دو سالگی .
2020-03-10
توانایی های کودک ۱۴ ماهه یا یکسال و دوماهه در حیطه های مختلف رشدی
2020-03-10
توانایی های کودک یکساله یا ۱۲ ماهه در حیطه‌ها ی مختلف رشدی
2020-03-15
توانایی های کودکان ۵ ساله در حیطه های مختلف رشدی
2020-03-16
توانایی های کودک چهار و نیم ساله
2020-03-30
توانایی‌های کودک ۱۶ ماهه یا یکسال و چهارماه به زبان ترکی آذربایجانی ön altı ay uşaqlar in bacarığı
2020-03-30
توانایی های کودک یکسال و چهار ماه به زبان فارسی
2020-03-31
آفازی چیست و چگونه درمان می‌شود؟
2020-04-01
توانایی های کودک چهار ساله یا ۴۸ ماهه در حیطه های مختلف به زبان فارسی
2020-04-01
توانایی های کودک چهار ساله یا ۴۸ ماهه در حیطه های مختلف رشدی به زبان ترکی آذربایجانی
2020-04-06
توانایی های کودک سه سال و نیم یا ۴۲ ماهه ترکی. اوچ یاش یاریم یا ۴۲ آیلیق اوشاقلارین باشاریشیقلاری
2020-04-06
توانایی های کودک سه سال و نیم در حیطه های مختلف رشدی به زبان فارسی
2020-04-11
چه عواملی باعث تاخیر در گفتار و زبان کودکان می شود؟
2020-04-11
چگونه به کودک خود کمک کنم تا تاخیر گفتار و زبان خود را جبران کند و گفتار و زبانش تقویت شود؟ ترکی
2020-04-12
کودکم چرا زبان باز نمی کند؟ اوشاقیم نییه دیل آچمیر ؟. Üşaqim niye dil açmiyib?
2020-04-13
لکنت زبان چیست؟ و من چگونه میتوانم به کودکم کمک کنم که لکنت زبان خود را کنترل کند و لکنت نداشته باشد
2020-04-14
تاخیر گفتار و زبان چیست؟ چگونه میتوانم بفهمیم که کودکمان دچار مشکل هست؟ یانه به زبان فارسی
2020-04-15
کاردرمانی چیست؟ اهداف کاردرمانی کدام است؟ کاردرمانی به چه کسانی و چه کمکی میکند؟
2020-04-16
نوروفیدبک چیست؟ چه قدر تاثیر دارد؟ برای چه کسانی مفید است؟
2020-04-18
اکولیلیا چیست؟ انواع اکولیلیا کدام است؟ و چگونه میتوان آنرا کم کرد؟و آیا اکولیلیا درمانی دارد یا نه؟
2020-04-20
تولید و تلفظ صداهای گفتاری چیست؟ مشکلات و اختلالات تولید صداهای گفتاری کدام است؟ پرسش و پاسخ فارسی
2020-04-20
اختلالات تواید صداهای گفتاری چیست؟ چگونه و توسط چه کسی درمان میشود؟ ترکی
2020-04-20
اکولیلیا یا اکولالیا چیست؟ یا تکرار عبارات و کلمات و جملات چیست؟چگونه تشخیص داده و درمان می‌شود؟ترکی
2020-04-21
شعر های کودکانه به زبان ترکی اؤشاقلار ماهنیسی üşaqlar üçün mahnı
2020-04-23
توانبخشی چیست ؟ و شامل چه خدماتی است؟ و چه کاری انجام می دهد؟ فارسی
2020-04-23
توانبخشی چیست؟ شامل چه خدماتی است؟ و چه کمکی می تواند به مراجعان بدهد؟ ترکی
2020-05-12
تاخیر گفتار و زبان در کودکان چه علائمی دارد و چه کاری باید انجام داد؟
2020-07-09
تاخیر گفتار چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟ و چه کارهایی میتوان انجام داد؟ ترکی آذربایجانی
2020-07-11
مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان فارسی
2020-07-16
یادگیری چیست و تاثیر حواس بر یادگیری چبست؟ یکپارچگی حسی و تمریناتی برای یکپارچگی حس لمس فارسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-09
تواناییهای کودکان در ۲۴ ماهگی و یا دو سالگی .
2020-03-10
توانایی های کودک ۱۴ ماهه یا یکسال و دوماهه در حیطه های مختلف رشدی
2020-03-10
توانایی های کودک یکساله یا ۱۲ ماهه در حیطه‌ها ی مختلف رشدی
2020-03-15
توانایی های کودکان ۵ ساله در حیطه های مختلف رشدی
2020-03-16
توانایی های کودک چهار و نیم ساله
2020-03-30
توانایی‌های کودک ۱۶ ماهه یا یکسال و چهارماه به زبان ترکی آذربایجانی ön altı ay uşaqlar in bacarığı
2020-03-30
توانایی های کودک یکسال و چهار ماه به زبان فارسی
2020-03-31
آفازی چیست و چگونه درمان می‌شود؟
2020-04-01
توانایی های کودک چهار ساله یا ۴۸ ماهه در حیطه های مختلف به زبان فارسی
2020-04-01
توانایی های کودک چهار ساله یا ۴۸ ماهه در حیطه های مختلف رشدی به زبان ترکی آذربایجانی
2020-04-06
توانایی های کودک سه سال و نیم یا ۴۲ ماهه ترکی. اوچ یاش یاریم یا ۴۲ آیلیق اوشاقلارین باشاریشیقلاری
2020-04-06
توانایی های کودک سه سال و نیم در حیطه های مختلف رشدی به زبان فارسی
2020-04-11
چه عواملی باعث تاخیر در گفتار و زبان کودکان می شود؟
2020-04-11
چگونه به کودک خود کمک کنم تا تاخیر گفتار و زبان خود را جبران کند و گفتار و زبانش تقویت شود؟ ترکی
2020-04-12
کودکم چرا زبان باز نمی کند؟ اوشاقیم نییه دیل آچمیر ؟. Üşaqim niye dil açmiyib?
2020-04-13
لکنت زبان چیست؟ و من چگونه میتوانم به کودکم کمک کنم که لکنت زبان خود را کنترل کند و لکنت نداشته باشد
2020-04-14
تاخیر گفتار و زبان چیست؟ چگونه میتوانم بفهمیم که کودکمان دچار مشکل هست؟ یانه به زبان فارسی
2020-04-15
کاردرمانی چیست؟ اهداف کاردرمانی کدام است؟ کاردرمانی به چه کسانی و چه کمکی میکند؟
2020-04-16
نوروفیدبک چیست؟ چه قدر تاثیر دارد؟ برای چه کسانی مفید است؟
2020-04-18
اکولیلیا چیست؟ انواع اکولیلیا کدام است؟ و چگونه میتوان آنرا کم کرد؟و آیا اکولیلیا درمانی دارد یا نه؟
2020-04-20
تولید و تلفظ صداهای گفتاری چیست؟ مشکلات و اختلالات تولید صداهای گفتاری کدام است؟ پرسش و پاسخ فارسی
2020-04-20
اختلالات تواید صداهای گفتاری چیست؟ چگونه و توسط چه کسی درمان میشود؟ ترکی
2020-04-20
اکولیلیا یا اکولالیا چیست؟ یا تکرار عبارات و کلمات و جملات چیست؟چگونه تشخیص داده و درمان می‌شود؟ترکی
2020-04-21
شعر های کودکانه به زبان ترکی اؤشاقلار ماهنیسی üşaqlar üçün mahnı
2020-04-23
توانبخشی چیست ؟ و شامل چه خدماتی است؟ و چه کاری انجام می دهد؟ فارسی
2020-04-23
توانبخشی چیست؟ شامل چه خدماتی است؟ و چه کمکی می تواند به مراجعان بدهد؟ ترکی
2020-05-12
تاخیر گفتار و زبان در کودکان چه علائمی دارد و چه کاری باید انجام داد؟
2020-07-09
تاخیر گفتار چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟ و چه کارهایی میتوان انجام داد؟ ترکی آذربایجانی
2020-07-11
مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان فارسی
2020-07-16
یادگیری چیست و تاثیر حواس بر یادگیری چبست؟ یکپارچگی حسی و تمریناتی برای یکپارچگی حس لمس فارسی

Latest Episode