مشاوره کسب و کار آنلاین
Category Business
Published September 15, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آموزش ، مشاوره و کوچینگ در زمینه های : راه اندازی ، مدیریت ، رشد و توسعه (بازاریابی) کسب و کارهای آنلاین، به همراه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک دیجیتال مارکتینگ | در این کانال به بررسی روش های مدیریتی کسب و کار و استراتژی های عملیاتی بازاریابی آنلاین می پردازیم که شامل مفاهیم ، مهارت ها و ابزار های مهم نظری و عملی می شود.

Available Episodes

2019-09-13
بازاریابی شبکه های اجتماعی | قسمت اول بیو-اینستاگرام
2020-06-12
بازاریابی شبکه های اجتماعی | قسمت دوم -استوری اینستاگرام
2020-09-15
دیجیتال مارکتینگ آنلاین

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-13
بازاریابی شبکه های اجتماعی | قسمت اول بیو-اینستاگرام
2020-06-12
بازاریابی شبکه های اجتماعی | قسمت دوم -استوری اینستاگرام
2020-09-15
دیجیتال مارکتینگ آنلاین

Latest Episode