موزیگرافی | musigraphy
Category Music
Published February 28, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من ، آرمان در موزیگرافی ، از آثار ، زندگی نامه و حواشی خواننده ها و گروه های موسیقی در ایران میگم

Available Episodes

2020-09-13
مرد تنهای شب
2020-10-21
بانوی موسیقی ایران
2021-02-28
مرد بارانی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-13
مرد تنهای شب
2020-10-21
بانوی موسیقی ایران
2021-02-28
مرد بارانی

Latest Episode