مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN
Category Education
Published March 19, 2018
Episodes 48

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شما می توانید با شنیدن داستان آنا، که در یک دانشگاه واقع در توکیو زبان ژاپنی می خواند، به آسانی دستور زبان مقدماتی و واژه ها را یاد بگیرید. «ان.اچ.کی» به عنوان تنها شبکه پخش رادیو- تلویزیونی عمومی ژاپن دوره های قابل اطمینان زبان ژاپنی را با پادکست رایگان ارایه می دهد. nhk.jp/lesson

Available Episodes

2018-03-19
درس 48 چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید
2018-03-12
درس 47 چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم
2018-03-05
درس 46 فرم دیکشنری فعل + MAE NI
2018-02-26
درس 45 MORAIMASU
2018-02-19
درس 44 فرم-TE فعل + KARA
2018-02-12
درس 43 چگونه از DESHÔ استفاده کنیم
2018-02-05
درس 42 ICHIBAN
2018-01-29
درس 41 اصطلاح های توانایی یا قابلیت داشتن
2018-01-22
درس 40 سه گروه از فعل ها
2018-01-15
درس 39 نشانه های بیماری
2018-01-08
درس 38 اصطلاح های احترام آمیز
2017-12-25
درس 37 چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم
2017-12-18
درس 36 فرم-NAI فعل + NAKEREBA NARIMASEN
2017-12-11
درس 35 وجه امکانی فعل ها
2017-12-04
درس 34 چگونه یک صفت فرم-TE بسازید
2017-11-27
درس 33 عبارت های AGEMASU و KUREMASU
2017-11-20
درس 32 از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم
2017-11-13
درس 31 عددها (2)
2017-11-06
درس 30 تفاوت بین TARA و TO
2017-10-30
درس 29 اگر حرف اضافه ی TO پس از فعل بیاید
2017-10-23
درس 28 تفاوت بین KARA و NODE
2017-10-16
درس 27 فرم-NAI فعل + ؟
2017-10-09
درس 26 فرم ارادی فعل ها
2017-10-02
درس 25 فرم امری فعل ها
2017-09-25
درس 24 فرم-NAI فعل + DE KUDASAI
2017-09-18
درس 23 عبارت مجهول
2017-09-11
درس 22 چگونه صفت ها را به قید تبدیل کنیم
2017-09-04
درس 21 فرم-NAI فعل ها
2017-08-28
درس 20 واژه ARIMASU: یک فعل به معنای مالکیت است
2017-08-21
درس 19 فرم گذشته ی صفت ها
2017-07-31
درس 18 فرم-TE فعل + SHIMAIMASHITA
2017-07-24
درس 17 صفت + SÔ
2017-07-17
درس 16 فرم-TE فعل می تواند جمله ها را به هم متصل کند
2017-07-10
درس 15 فرم-TE فعل + IMASU
2017-07-03
درس 14 فرم-TE فعل + MO II DESU KA
2017-06-26
درس 13 دو نوع صفت
2017-06-19
درس 12 فرم-TA فعل ها
2017-06-12
درس 11 IKIMASU و KIMASU
2017-06-05
درس 10 IMASU و ARIMASU
2017-05-30
درس 9 انواع گوناگون فرم-TE فعل ها
2017-05-23
درس 8 فرم-TE فعل ها
2017-05-16
درس 7 فعل ARIMASU را چطور می توانیم به کار ببریم؟
2017-05-09
درس 6 وقتی که حرف HA مانند WA تلفظ می شود
2017-05-02
درس 5 چگونه فعل را منفی و پرسشی کنیم
2017-04-25
درس 4 شیوه منفی کردن جمله
2017-04-18
درس 3 ___کجاست؟
2017-04-11
درس 2 جمله های پرسشی
2017-04-04
درس 1 B ،A است

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-03-19
درس 48 چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید
2018-03-12
درس 47 چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم
2018-03-05
درس 46 فرم دیکشنری فعل + MAE NI
2018-02-26
درس 45 MORAIMASU
2018-02-19
درس 44 فرم-TE فعل + KARA
2018-02-12
درس 43 چگونه از DESHÔ استفاده کنیم
2018-02-05
درس 42 ICHIBAN
2018-01-29
درس 41 اصطلاح های توانایی یا قابلیت داشتن
2018-01-22
درس 40 سه گروه از فعل ها
2018-01-15
درس 39 نشانه های بیماری
2018-01-08
درس 38 اصطلاح های احترام آمیز
2017-12-25
درس 37 چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم
2017-12-18
درس 36 فرم-NAI فعل + NAKEREBA NARIMASEN
2017-12-11
درس 35 وجه امکانی فعل ها
2017-12-04
درس 34 چگونه یک صفت فرم-TE بسازید
2017-11-27
درس 33 عبارت های AGEMASU و KUREMASU
2017-11-20
درس 32 از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم
2017-11-13
درس 31 عددها (2)
2017-11-06
درس 30 تفاوت بین TARA و TO
2017-10-30
درس 29 اگر حرف اضافه ی TO پس از فعل بیاید
2017-10-23
درس 28 تفاوت بین KARA و NODE
2017-10-16
درس 27 فرم-NAI فعل + ؟
2017-10-09
درس 26 فرم ارادی فعل ها
2017-10-02
درس 25 فرم امری فعل ها
2017-09-25
درس 24 فرم-NAI فعل + DE KUDASAI
2017-09-18
درس 23 عبارت مجهول
2017-09-11
درس 22 چگونه صفت ها را به قید تبدیل کنیم
2017-09-04
درس 21 فرم-NAI فعل ها
2017-08-28
درس 20 واژه ARIMASU: یک فعل به معنای مالکیت است
2017-08-21
درس 19 فرم گذشته ی صفت ها
2017-07-31
درس 18 فرم-TE فعل + SHIMAIMASHITA
2017-07-24
درس 17 صفت + SÔ
2017-07-17
درس 16 فرم-TE فعل می تواند جمله ها را به هم متصل کند
2017-07-10
درس 15 فرم-TE فعل + IMASU
2017-07-03
درس 14 فرم-TE فعل + MO II DESU KA
2017-06-26
درس 13 دو نوع صفت
2017-06-19
درس 12 فرم-TA فعل ها
2017-06-12
درس 11 IKIMASU و KIMASU
2017-06-05
درس 10 IMASU و ARIMASU
2017-05-30
درس 9 انواع گوناگون فرم-TE فعل ها
2017-05-23
درس 8 فرم-TE فعل ها
2017-05-16
درس 7 فعل ARIMASU را چطور می توانیم به کار ببریم؟
2017-05-09
درس 6 وقتی که حرف HA مانند WA تلفظ می شود
2017-05-02
درس 5 چگونه فعل را منفی و پرسشی کنیم
2017-04-25
درس 4 شیوه منفی کردن جمله
2017-04-18
درس 3 ___کجاست؟
2017-04-11
درس 2 جمله های پرسشی
2017-04-04
درس 1 B ،A است

Latest Episode