ناطور دشت
Category Arts
Published August 10, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی درباره تاثیر گذار ترین کتابهای داستانی ادبیات جهان

Available Episodes

2020-06-30
اپیزود ۰۰: معرفی نامه
2020-07-10
اپیزود ۰۱: ناطور دشت اثر جی دی سلینجر
2020-08-10
اپیزود ۰۲: گرگ بیابان اثر هرمان هسه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-30
اپیزود ۰۰: معرفی نامه
2020-07-10
اپیزود ۰۱: ناطور دشت اثر جی دی سلینجر
2020-08-10
اپیزود ۰۲: گرگ بیابان اثر هرمان هسه

Latest Episode