نصف شب ها با احمد فیاض | nesfeshabha with Ahmad Fayaz
Category Arts
Published May 19, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همیشه یه حرف هایی میمونه برای بعد یه صداهایی، یه قصه هایی، یه بوهایی و یه حس هایی که دست بر قضا هیچ کدوم هم دیدنی نیستن اما با اینکه جلوی چشم نیستن از یاد نمیرن اما با اینکه دیدنی نیستن شنیدنی هستن ومن اونها رو نصف شب ها به گوش تو میرسونم

Available Episodes

2020-03-06
قصه چهارم، آدم عاشق تنبل نیست
2020-03-06
قصه دوم، آدم عاشق تسلیم نمیشه
2020-03-06
قصه سوم، آدم عاشق اهل حدس و احتمال نیست
2020-03-06
تیتراژ نصف شب ها
2020-03-06
قصه اول، ماجرای عاشقانه های ابی و مهشید
2020-10-05
کاش بین این مردم، خودم رو پیدا میکردم
2020-10-06
شاید سرد باشی اما درونت گرمه
2020-10-07
چراغ رو خاموش کن، چراغ رو خاموش میکنم، چراغ خاموش میشود
2020-11-30
تیزر " نصف شب ها با احمد فیاض " به زودی
2020-12-20
نمره اول - آفتاب نیمه شب
2021-04-22
گلوله برفی کیهانی من
2021-04-24
سیاره ای که بارون نداره عاشق نداره
2021-04-26
ترشه شامی و ستاره های دوتایی
2021-04-28
چایی با نی در ایستگاه فضایی
2021-04-30
عاشق دنباله دار
2021-05-04
آسمان چشم او آیینه کیست؟
2021-05-05
خواستگاری زیر بارون های الماسی
2021-05-06
هنوز جرات نکردم چیزی رو بنویسم که نشه پاکش کرد
2021-05-15
خونه عاشقانه مون در سیاره مریخ
2021-05-17
رسم بی وزنی
2021-05-19
باد های کهکشانی تو موهات
2021-05-23
تصادف کهکشانی
2021-05-28
رابطه های تعویضی تعمیر نشده

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-06
قصه چهارم، آدم عاشق تنبل نیست
2020-03-06
قصه دوم، آدم عاشق تسلیم نمیشه
2020-03-06
قصه سوم، آدم عاشق اهل حدس و احتمال نیست
2020-03-06
تیتراژ نصف شب ها
2020-03-06
قصه اول، ماجرای عاشقانه های ابی و مهشید
2020-10-05
کاش بین این مردم، خودم رو پیدا میکردم
2020-10-06
شاید سرد باشی اما درونت گرمه
2020-10-07
چراغ رو خاموش کن، چراغ رو خاموش میکنم، چراغ خاموش میشود
2020-11-30
تیزر " نصف شب ها با احمد فیاض " به زودی
2020-12-20
نمره اول - آفتاب نیمه شب
2021-04-22
گلوله برفی کیهانی من
2021-04-24
سیاره ای که بارون نداره عاشق نداره
2021-04-26
ترشه شامی و ستاره های دوتایی
2021-04-28
چایی با نی در ایستگاه فضایی
2021-04-30
عاشق دنباله دار
2021-05-04
آسمان چشم او آیینه کیست؟
2021-05-05
خواستگاری زیر بارون های الماسی
2021-05-06
هنوز جرات نکردم چیزی رو بنویسم که نشه پاکش کرد
2021-05-15
خونه عاشقانه مون در سیاره مریخ
2021-05-17
رسم بی وزنی
2021-05-19
باد های کهکشانی تو موهات
2021-05-23
تصادف کهکشانی
2021-05-28
رابطه های تعویضی تعمیر نشده

Latest Episode