نقدکست
Category TV & Film
Published December 17, 2020
Episodes 68

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نقد آثار سینمای ایران وجهان

Available Episodes

2020-06-01
نقد فیلم ماجرای نیمروز رد خون
2020-06-01
نقد فیلم یک زندگی پنهان
2020-06-01
نقد فیلم سینمایی پلتفرم
2020-06-01
نقد فیلم جوکر و انگل محصول سال 2019
2020-06-01
نقد فیلم سرگیجه ساخته آلفرد هیچکاک
2020-06-01
نقد فیلم چاقوکشی
2020-06-01
نقد فیلم رگ خواب ساخته حمید نعمت الله
2020-06-01
نقد فیلم سینمایی ویتالینا وارلا
2020-06-01
نقد فیلم سینمایی سونات پاییزی
2020-06-01
نقدکست 11 بازمانده
2020-06-01
نقد فیلم جواهرات تراش نخورده
2020-06-01
نقد فیلم درخشش ساخته استنلی کوبریک
2020-06-08
نقدکست آشوب
2020-06-14
نقدکست فیلم هجوم
2020-06-18
نقدکست فیلم بلک کلنزمن
2020-06-18
نقدکست فیلم آپارتمان
2020-06-20
نقد فیلم ابد و یک روز
2020-06-27
نقدکست پاپیون
2020-06-29
نقدکست فیلم وداع
2020-07-06
نقدکست فیلم جهان با من برقص
2020-07-06
نقدکست فیلم شنای پروانه
2020-07-11
نقدکست فیلم خوب بد زشت
2020-07-13
نقدکست فیلم مرد ایرلندی
2020-07-20
نقدکست فیلم بانو
2020-07-26
نقدکست فیلم مسیر سبز
2020-07-27
نقدکست فیلم شطرنج باد
2020-07-30
نقدکست بی آفتاب
2020-08-03
نقد فیلم قطار سریع‌ السیر نیمه‌ شب
2020-08-06
نقدکست فیلم همشهری کین
2020-08-10
نقد مستند جایی برای فرشته ها نیست
2020-08-13
نقدکست فیلم مرد بارانی
2020-08-23
نقدکست فیلم ناخدا خورشید
2020-08-23
نقد فیلم سه روز کندور
2020-08-23
نقدکست فیلم جویندگان
2020-08-23
نقدکست فیلم حکایت دریا
2020-08-23
پادکست گنجینه آسمانی - قسمت اول
2020-08-23
پادکست عاشورایی 2قسمت دوم
2020-08-24
پادکست عاشورایی قسمت 3
2020-08-26
پادکست عاشورایی قسمت چهارم
2020-08-27
پادکست عاشورایی قسمت پنجم
2020-08-27
نقدکست فیلم روز واقعه
2020-09-05
نقدکست فیلم اینجا بدون من
2020-09-07
نقدکست فیلم سگ تازی
2020-09-09
نقدکست فیلم سینمایی پدرخوانده 1
2020-09-14
نقدکست فیلم اجاره نشین ها
2020-09-17
نقدکست فیلم آوای وحش
2020-09-21
نقدکست فیلم سینمایی گیلدا
2020-09-24
نقدکست فیلم جی اف کی
2020-09-27
نقدکست فیلم گستره شب
2020-09-30
نقدکست فیلم سینمایی بیلیاردباز
2020-10-05
نقدکست مستند کوبریک به روایت کوبریک
2020-10-18
نقدکست انولا هلمز
2020-10-18
نقدکست فیلم شیطان تمام وقت
2020-10-18
شنوتو اولین گاو ( نقدکست )
2020-10-22
نقدکست فیلم خشکشویی
2020-10-28
نقدکست فیلم دره من چه سرسبز بود
2020-11-01
نقدکست فیلم مارتین ایدن
2020-11-07
نقدکست فیلم سگ را بجنبان
2020-11-08
نقدکست فیلم دادگاه شیکاگو 7
2020-11-14
نقدکست فیلم درایو
2020-11-15
نقدکست فیلم ربکا
2020-11-22
نقدکست فیلم روی صخره ها
2020-11-22
نقدکست فیلم کشتار
2020-12-03
نقدکست فیلم تنت
2020-12-06
نقدکست فیلم داستان استریت
2020-12-10
نقدکست فیلم منک
2020-12-17
نقدکست فیلم پارک ژوراسیک
2020-12-17
نقدکست فیلم پارک ژوراسیک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-01
نقد فیلم ماجرای نیمروز رد خون
2020-06-01
نقد فیلم یک زندگی پنهان
2020-06-01
نقد فیلم سینمایی پلتفرم
2020-06-01
نقد فیلم جوکر و انگل محصول سال 2019
2020-06-01
نقد فیلم سرگیجه ساخته آلفرد هیچکاک
2020-06-01
نقد فیلم چاقوکشی
2020-06-01
نقد فیلم رگ خواب ساخته حمید نعمت الله
2020-06-01
نقد فیلم سینمایی ویتالینا وارلا
2020-06-01
نقد فیلم سینمایی سونات پاییزی
2020-06-01
نقدکست 11 بازمانده
2020-06-01
نقد فیلم جواهرات تراش نخورده
2020-06-01
نقد فیلم درخشش ساخته استنلی کوبریک
2020-06-08
نقدکست آشوب
2020-06-14
نقدکست فیلم هجوم
2020-06-18
نقدکست فیلم بلک کلنزمن
2020-06-18
نقدکست فیلم آپارتمان
2020-06-20
نقد فیلم ابد و یک روز
2020-06-27
نقدکست پاپیون
2020-06-29
نقدکست فیلم وداع
2020-07-06
نقدکست فیلم جهان با من برقص
2020-07-06
نقدکست فیلم شنای پروانه
2020-07-11
نقدکست فیلم خوب بد زشت
2020-07-13
نقدکست فیلم مرد ایرلندی
2020-07-20
نقدکست فیلم بانو
2020-07-26
نقدکست فیلم مسیر سبز
2020-07-27
نقدکست فیلم شطرنج باد
2020-07-30
نقدکست بی آفتاب
2020-08-03
نقد فیلم قطار سریع‌ السیر نیمه‌ شب
2020-08-06
نقدکست فیلم همشهری کین
2020-08-10
نقد مستند جایی برای فرشته ها نیست
2020-08-13
نقدکست فیلم مرد بارانی
2020-08-23
نقدکست فیلم ناخدا خورشید
2020-08-23
نقد فیلم سه روز کندور
2020-08-23
نقدکست فیلم جویندگان
2020-08-23
نقدکست فیلم حکایت دریا
2020-08-23
پادکست گنجینه آسمانی - قسمت اول
2020-08-23
پادکست عاشورایی 2قسمت دوم
2020-08-24
پادکست عاشورایی قسمت 3
2020-08-26
پادکست عاشورایی قسمت چهارم
2020-08-27
پادکست عاشورایی قسمت پنجم
2020-08-27
نقدکست فیلم روز واقعه
2020-09-05
نقدکست فیلم اینجا بدون من
2020-09-07
نقدکست فیلم سگ تازی
2020-09-09
نقدکست فیلم سینمایی پدرخوانده 1
2020-09-14
نقدکست فیلم اجاره نشین ها
2020-09-17
نقدکست فیلم آوای وحش
2020-09-21
نقدکست فیلم سینمایی گیلدا
2020-09-24
نقدکست فیلم جی اف کی
2020-09-27
نقدکست فیلم گستره شب
2020-09-30
نقدکست فیلم سینمایی بیلیاردباز
2020-10-05
نقدکست مستند کوبریک به روایت کوبریک
2020-10-18
نقدکست انولا هلمز
2020-10-18
نقدکست فیلم شیطان تمام وقت
2020-10-18
شنوتو اولین گاو ( نقدکست )
2020-10-22
نقدکست فیلم خشکشویی
2020-10-28
نقدکست فیلم دره من چه سرسبز بود
2020-11-01
نقدکست فیلم مارتین ایدن
2020-11-07
نقدکست فیلم سگ را بجنبان
2020-11-08
نقدکست فیلم دادگاه شیکاگو 7
2020-11-14
نقدکست فیلم درایو
2020-11-15
نقدکست فیلم ربکا
2020-11-22
نقدکست فیلم روی صخره ها
2020-11-22
نقدکست فیلم کشتار
2020-12-03
نقدکست فیلم تنت
2020-12-06
نقدکست فیلم داستان استریت
2020-12-10
نقدکست فیلم منک
2020-12-17
نقدکست فیلم پارک ژوراسیک
2020-12-17
نقدکست فیلم پارک ژوراسیک

Latest Episode