نوکتاب
Category Arts
Published January 22, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست کاری از علی جلیلی است که به معرفی کتاب های داستانی مناسب برای نوجوانان می پردازد.

Available Episodes

2020-10-23
معرفی نوکتاب
2020-10-24
کتاب شازده کوچولو
2020-11-01
فرزند کعبه
2020-11-13
خانواده ی آقای چرخشی
2020-11-23
قصه ما مثل شد
2020-12-10
آرزوی چهارم
2020-12-29
شیرین تر از شکر
2021-01-22
پسران دلیر جسور و متفاوت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-23
معرفی نوکتاب
2020-10-24
کتاب شازده کوچولو
2020-11-01
فرزند کعبه
2020-11-13
خانواده ی آقای چرخشی
2020-11-23
قصه ما مثل شد
2020-12-10
آرزوی چهارم
2020-12-29
شیرین تر از شکر
2021-01-22
پسران دلیر جسور و متفاوت

Latest Episode